Home Biznes i finanse Przyspieszenie realizacji obwodnicy Drezdenka dzięki rządowemu dofinansowaniu

Przyspieszenie realizacji obwodnicy Drezdenka dzięki rządowemu dofinansowaniu

Poznań stał się areną imponującego sukcesu kongresu IMPACT’23, który przyciągnął ponad 600 mówców, 200 godzin wykładów oraz tysiące gości z Polski i z zagranicy. Rekordowo długa kolejka do rejestracji gości udowodniła, że kongres z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w debatach, wygłosić przemówienia i porozmawiać o najważniejszych szansach i wyzwaniach, jakie stoją przed przemianami w świecie.

Ministerstwo Infrastruktury wyraża zadowolenie z podpisanej umowy dofinansowującej budowę obwodnicy Drezdenka w województwie lubuskim. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zapewni blisko 110 mln zł na realizację tego zadania. To kolejny ważny projekt, który poprawi infrastrukturę drogową w regionie, po wcześniej zrealizowanej umowie dofinansowującej budowę obwodnicy Nowej Soli.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg umożliwia samorządom realizację przedsięwzięć, które zapewniają bezpieczeństwo kierowcom, jak i mieszkańcom, a także redukują ruch samochodowy w centrum miast. Przykładem takich działań są obwodnice Nowej Soli i Drezdenka, które mają duży wpływ na poprawę spójności komunikacyjnej całego województwa lubuskiego.

Minister Andrzej Adamczyk wyraził radość z podpisania ważnej umowy dofinansowania dwóch etapów obwodnicy Drezdenka. Jednakże wciąż czekamy na podpisanie drugiej umowy przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, aby cała operacja mogła zostać dokończona.

Obwodnica Drezdenka – IV etap

IV etap obwodnicy Drezdenka o długości 3,6 km zostanie zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60 mln zł. Łączna wartość inwestycji wynosi 120 mln zł, a termin oddania obwodnicy do użytkowania przewidywany jest na IV kwartał 2026 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – wsparcie inwestycji

RFRD wspomaga realizację inwestycji drogowych samorządowych zapewniając środki finansowe na budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich i o charakterze obronnym. W latach 2019-2023 w ramach RFRD przeznaczono na te cele ponad 15 mld zł, co pozwoliło na poprawę jakości tras lokalnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Korzyści płynące z obwodnicy Drezdenka

Realizacja IV etapu obwodnicy Drezdenka wpłynie na wzrost komfortu podróżowania oraz poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dzięki inwestycji poprawi się jakość tras lokalnych oraz skróci czas przejazdu poprzez Drezdenko.

Zakończenie inwestycji

Oddanie IV etapu obwodnicy Drezdenka do użytkowania planowane jest na IV kwartał 2026 roku. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym w wysokości 60 i 60 mln zł odpowiednio.

W 2021 roku obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich zostały włączone do programu wsparcia rządowego. Przyznano je dla 51 zadań, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy wojewódzkie i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna kwota przeznaczonych środków RFRD na wsparcie realizacji inwestycji wyniosła blisko 2,4 mld zł.

PAP SA publikuje komunikaty w serwisie PAP bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, zgodnie z formą dostarczoną przez nadawcę. Nadawca ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ