Home Biznes i finanse Polscy przedsiębiorcy wykonujący przewozy na Ukrainę – bez potrzeby posiadania zezwoleń

Polscy przedsiębiorcy wykonujący przewozy na Ukrainę – bez potrzeby posiadania zezwoleń

Kongres IMPACT’23 w Poznaniu okazał się wielkim sukcesem, wywołując poruszenie wśród tysięcy gości z Polski i zagranicy. Ponad 600 mówców i 200 godzin prelekcji pozwoliło na dyskusję o najważniejszych szansach i wyzwaniach stojących przed współczesnym światem. Rekordowo długa kolejka do rejestracji gości, tylko potwierdziła rosnącą pozycję tegorocznej edycji kongresu na mapie kluczowych wydarzeń gospodarczo-technologicznych.

Ministerstwo Infrastruktury wyraża swoje zadowolenie z odpowiedzi unijnej Komisarz ds. transportu Adiny Valean na temat zasad stosowania przepisów umowy pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą w zakresie transportu drogowego towarów. Na mocy tej umowy przewozy drogowe towarów między Ukrainą i Unią Europejską są zliberalizowane na zasadzie wzajemności, bez konieczności uzyskania zezwoleń. Ministerstwo ucieszyło się, że okres obowiązywania umowy został przedłużony do 30 czerwca 2024 r.

Minister Infrastruktury wystąpił do KE w związku z sytuacją, w której polscy przedsiębiorcy byli nieuzasadnienie obciążani karami za brak zezwoleń, których wymagania nie są przewidziane w traktacie UE – Ukraina.

Komisja Europejska postanowiła, że polscy przewoźnicy drogowi nie są zobowiązani do uzyskania dodatkowych uprawnień w celu wykonywania międzynarodowych przewozów towarów do Ukrainy. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że Polska jest zdecydowana wspierać Ukrainę w zwalczaniu rosyjskiej agresji, przy jednoczesnym zachowaniu wzajemnego szacunku w stosunkach handlowych między oboma krajami.

Po przeprowadzeniu przez Komisarz Valean dochodzenia w sprawie tego, jak Ukraina rozumie zakres stosowania umowy oraz wytycznych dotyczących wydawania zezwoleń dla polskich przewoźników wykonujących transport drogowy towarów z państwa członkowskiego UE na Ukrainę, Komisja Europejska potwierdziła stanowisko Polski i polskich przedsiębiorców. W związku z tym Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, wyraził satysfakcję z otrzymanej odpowiedzi.

Umowa między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego określa szczegółowe warunki wykonywania przewozów drogowych przez przewoźników z obu krajów. Cel i zakres umowy zostały szczegółowo omówione na stronie Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/PL/legal-content/summary/eu-ukraine-agreement-on-the-carriage-of-freight-by-road.html), aby zagwarantować obopólną korzyść.

Minister A. Adamczyk przypomniał, że pierwotna propozycja Komisji Europejskiej dotycząca przedłużenia obowiązywania umowy UE – Ukraina Komisja Europejska była nieokreślona co do czasu trwania, zakładając obowiązywanie do momentu zakończenia działań wojennych.

Interwencja Polski sprawiła, że umowa została przedłużona jedynie do 30 czerwca 2024 r. – powiedział Adamczyk.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian pod względem treści. Odpowiedzialność za treść komunikatu spoczywa wyłącznie na nadawcy, zgodnie z postanowieniami ustawy prawa prasowego.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ