Home Polityka i społeczeństwo Nowa Polityka Spójności: sugestie marszałków

Nowa Polityka Spójności: sugestie marszałków

Marszałkowie województw, którzy spotkali się na Konwencie w Poznaniu, zaproponowali nowe spojrzenie na fundusze składające się na Politykę Spójności Unii Europejskiej. Przede wszystkim, proponują oni, aby traktować politykę spójności jako główną politykę inwestycyjną oraz skoncentrować się na nadmiernych dysproporcjach rozwojowych. Ponadto, zachęcają do stworzenia jednego funduszu dla całej Polityki Spójności. Samorządowcy proponują również, by oprócz PKB na głowę mieszkańca, wziąć pod uwagę inne wskaźniki rozwoju.

Polityka Spójności przyczyniła się do wzrostu w ostatnich 20 latach w inwestycjach publicznych i wywołała pozytywne skutki zarówno społeczne, jak i gospodarcze oraz instytucjonalne. Regiony odgrywają kluczową rolę, jako aktywni twórcy i realizatorzy polityki rozwoju, która w wielu aspektach została z niezwykłym skutkiem wykorzystana. Co więcej, pozwoliła ona dostrzec wyraźne różnice między sytuacjami, gdzie okazała się bardzo skuteczna, a tymi, w których jej skuteczność była mniejsza niż oczekiwano.

Marszałkowie uważają, że Polityka Spójności powinna mieć budżet adekwatny do wyzwań, zapewniający co najmniej obecny udział w strukturze wieloletnich ram finansowych UE. Chcą, by współdziałała ona synergicznie z pozostałymi politykami i funduszami UE, tworząc jednolity Europejski Fundusz Spójności Terytorialnej obejmujący wszystkie regiony krajów członkowskich. W ten sposób Polityka Spójności ma być uzupełniana, a nie zastępowana, i współgrać z II filarem Wspólnej Polityki Rolnej.

Polityka Spójności powinna uwzględniać szeroki wachlarz wskaźników, w tym dochód rozporządzalny gospodarstw domowych, aby określić skalę i zasady wsparcia dla regionów. Władze regionalne powinny mieć większy wpływ na tworzenie i zarządzanie programami, co umożliwi lepsze dostosowanie ich do potrzeb, wyzwań i celów regionalnych. Marszałkowie wyrazili szczególne zainteresowanie wzmocnieniem ochrony środowiska, zmianami w energetyce, redukcją wykluczenia społecznego oraz unowocześnieniem infrastruktury technicznej i społecznej. Wszystko to ma na celu poprawę jakości życia obywateli w całej Unii Europejskiej.

Marszałkowie uważają, że Polityka Spójności UE powinna skupiać się na definiowaniu i wspieraniu efektów, zamiast monitorowaniu wydatków. Przy instrumentach terytorialnych warto zastosować regułę n+3, która umożliwi tworzenie zintegrowanych, wieloaspektowych i kompleksowych projektów. Aby zredukować obciążenia administracyjne, należy wykorzystać mechanizmy wdrożeniowe z okresu pandemii oraz skorzystać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ