Home Biznes i finanse 2023: Samorządy korzystają z dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej

2023: Samorządy korzystają z dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej

Kongres IMPACT’23 w Poznaniu okazał się wielkim sukcesem, co potwierdziła rekordowa liczba 600 mówców z Polski i z zagranicy, 200 godzin prelekcji oraz tysiące gości, którzy stworzyli ogromną kolejkę do rejestracji. Wydarzenie to stało się ważnym punktem na mapie kluczowych, corocznych gospodarczo-technologicznych wydarzeń, podczas których dyskutowano na temat szans i wyzwań stojących przed zmieniającym się światem.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała podział środków rezerwy subwencji ogólnej dla 95 jednostek samorządu terytorialnego na 2023 rok. Wśród beneficjentów znalazło się 15 województw, 34 miasta na prawach powiatu oraz 46 powiatów.

Środki z rezerwy subwencji ogólnej są każdego roku przeznaczane przez rząd na finansowanie inwestycji drogowych. Są one fundamentem wzrostu gospodarczego w wielu regionach Polski, a także zwiększają poziom bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania – jak podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tworzona jest Rezerwa Subwencji Ogólnej. Środki pochodzące z tej rezerwy są przeznaczane na dofinansowanie, w celu wsparcia wydatków jednostek samorządu terytorialnego.

Ministerstwo Inrastruktury planuje przeznaczyć blisko 336 mln zł na inwestycje drogowe w granicach miast na prawach powiatu takie jak: budowa i remont, utrzymanie, ochrona i zarządzanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na utrzymanie przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2 tys. pojazdów na dobę wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST pozytywnie zaopiniował podział rezerwy subwencji ogólnej w październiku 2022 r., która została wcześniej weryfikowana pod kątem zgodności z zapisem ustawowym oraz dodatkowymi kryteriami uzgodnionymi z przedstawicielami samorządów.

Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Finansów wspólnie przygotowały dokument, w którym wyniki weryfikacji są szczegółowo opisane i zawarte w wytycznych dotyczących podziału środków.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosków do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w celu wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na wskazane cele.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wyraża zgodę na proponowany podział rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. i wsparcie finansowe dla inwestycji drogowych w granicach miast na prawach powiatu.

Więcej informacji na temat RSO znajduje się na stronie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej

Zwracamy uwagę, że komunikaty publikowane są bez żadnych modyfikacji przez PAP SA, zgodnie z przesłaną treścią przez nadawcę. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z ustawą prawa prasowego, art. 42 ust. 2. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ