Home Biznes i finanse SHOPER SA (16/2022) Podpisanie Umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

SHOPER SA (16/2022) Podpisanie Umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2022 Zarząd Shoper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 roku została zawarta przez Spółkę Umowa kredytowa („Umowa”) z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na kwotę 15 mln zł, z której środki będą przeznaczone na zrefinansowanie zakupu 60% udziałów w Sempire Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z Umową Emitent będzie mógł wykorzystać środki w ciągu 3 miesięcy od daty jej zawarcia. Spłata kredytu nastąpi w terminie 3 lat od daty zawarcia Umowy. Oprocentowanie będzie oparte o zmienną stopę procentową powiększoną o marżę Banku.

Kredyt zostanie uruchomiony po spełnieniu standardowych dla tego typu finansowania warunków zawieszających.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ