Home Biznes i finanse ZE PAK SA (22/2022) Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

ZE PAK SA (22/2022) Rejestracja zmian Statutu ZE PAK SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) informuje o powzięciu informacji, iż Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w dniu 14 czerwca 2022 roku zmian Statutu Spółki, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA w dniu 10 marca 2022 roku, polegających na uchyleniu dotychczasowej treści Statutu Spółki w całości a następnie uchwaleniu nowej treści oraz przyjęciu tekstu jednolitego Statutu ZE PAK SA.

Uchwałą nr 1270/2022/VIII, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie zmian do Statutu a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwałą nr 3 z dnia 10 marca 2022 roku, przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ