Home Polityka i społeczeństwo MFiPR: Min. K. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła wsparcie dla samorządów na rozwój zielonej transformacji miast (komunikat)

MFiPR: Min. K. Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła wsparcie dla samorządów na rozwój zielonej transformacji miast (komunikat)

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza, że samorządy będą miały dostęp do blisko 40 mld zł na projekty „zielonej rewitalizacji” terenów miejskich. Dzisiaj w Poznaniu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę dotyczącą wsparcia ekologicznych inwestycji w miastach, finansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO). Środki te będą przeznaczone na zazielenianie przestrzeni miejskich, zakup zeroemisyjnego transportu publicznego, termomodernizację oraz transformację energetyczną.

60 proc. ludności Polski mieszka w miastach, dlatego uruchomiony program wsparcia ma na celu rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy. Chodzi o walkę z złą jakością powietrza, dostęp do wody, terenów zielonych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Instrument Zielonej Transformacji Miast (IZTM) będzie finansować wsparcie dla rozwoju zielonych miast. Środki pochodzące z części pożyczkowej KPO będą udzielane w formie bardzo preferencyjnych pożyczek, z możliwością umorzenia. O wsparcie będą mogły ubiegać się samorządy, przedsiębiorcy, spółki komunalne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, uczelnie oraz instytucje kultury.

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas uroczystości w Poznaniu powiedziała, że pieniądze mają na celu modernizację naszych miasteczek i metropolii, aby stały się jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców w XXI wieku.

Minister podkreśliła, że dostępne wsparcie będzie przeznaczone na różnorodne inwestycje, takie jak ocieplenie budynków, oczyszczalnie ścieków, ścieżki rowerowe, parki, miejsca rekreacyjne oraz nowoczesne, czyste źródła energii. Środki te trafią głównie do samorządów, ale także spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorców będą mogły się o nie ubiegać. To ogromne możliwości transformacji dla miast i ich otoczenia.

Minister funduszy i polityki regionalnej wyjaśniła: „O wsparcie będą mogły się ubiegać związki gmin, gminy miejsko-wiejskie należące do obszarów miast, co stwarza duże możliwości dla rozwoju i modernizacji infrastruktury miejskiej.”

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznaczy środki z KPO na zrównoważony rozwój Polski, w tym 8,9 mld euro na Pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast. Te środki zostaną wykorzystane m.in. na zazielenianie przestrzeni miejskich i transformację energetyczną. Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK, podkreśla, że powierzenie realizacji tego instrumentu naszej instytucji świadczy o jej wiarygodności jako partnera wdrażającego z sukcesem środki europejskie.

Instrument Zielonej Transformacji Miast – dlaczego jest potrzebny?

Wsparcie zielonej i energetycznej transformacji miast jest głównym celem inwestycji realizowanych z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Miasta otrzymają środki na finansowanie określonych typów inwestycji, takich jak „zazielenianie” terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, efektywniejsze wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich.

Instrument Zielonej Transformacji Miast – co obejmuje?

Wsparcie zielonej i energetycznej transformacji miast to główny cel inwestycji realizowanych z Instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Miasta otrzymają środki na zazielenianie terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz rewitalizację budynków i przestrzeni miejskich.

Nowa forma wsparcia finansowego dla zielonej transformacji miast obejmować będzie finansowanie projektów takich jak budowa i rewitalizacja parków, przygotowanie terenów zielonych, inwestycje w samorządowe odnawialne źródła energii, zeroemisyjny transport publiczny (np. zakup pojazdów, budowa torów tramwajowych), termomodernizacja, oraz modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wsparcie skupia się na projektach realizowanych w obszarach miejskich, w tym inwestycjach na terenach należących do miejskiego obszaru funkcjonalnego. Przykładowo, może obejmować budowę torów tramwajowych łączących miasto z podmiejską miejscowością.

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie odpowiedzialny za wdrożenie wsparcia, wykazując duże doświadczenie w koordynowaniu finansowania programów ze środków pochodzących z funduszy europejskich.

Kto może ubiegać się o środki na zieloną transformację miast?

Dofinansowanie mogą uzyskać jednostki samorządu terytorialnego, związki komunalne, przedsiębiorcy prywatni, jednostki naukowo-badawcze, wspólnoty energetyczne, TBS i SIM, instytucje kultury oraz szkoły wyższe.

Program Finansowania Zazieleniania Miast

Program KPO przeznacza blisko 40 mld zł (ok. 9 mld euro) na zielone inwestycje w miastach.

Nabór do programu rozpoczyna się 5 kwietnia br. i trwać będzie do III kwartału 2026 r. Jest to otwarty nabór, który będzie trwał do wyczerpania środków.

Wnioski o udzielenie pożyczki należy składać elektronicznie do regionalnych oddziałów BGK.

Pełne informacje o warunkach finansowania znajdziesz na stronie: https://www.bgk.pl/aktualnosc/kpo-rusza-nabor-wnioskow-o-pozyczke-wspierajaca-zielona-transformacje-miast/

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ