Home Polityka i społeczeństwo CIR: Wyłoniono członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (komunikat)

CIR: Wyłoniono członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (komunikat)

CIR informuje:

Minister Agnieszka Buczyńska powołała członków Rady NIW – CRSO na nową kadencję, w której po raz pierwszy strona pozarządowa stanowi większość w Radzie.

Nominacje otrzymali:

Michał Braun – reprezentant Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, członek Rady Działalności Pożytku Publicznego;

Anna Czyżewska – Federacja Mazowia, przedstawicielka strony pozarządowej;

Ewa Gałka – Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, przedstawicielka strony pozarządowej;

Łukasz Gorczyński – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, przedstawiciel strony pozarządowej;

Jan Grabkowski – starosta poznański, przedstawiciel jednostek samorządu terytorialnego;

Daniel Prędkopowicz – Fundacja Fundusz Współpracy, przedstawiciel strony pozarządowej;

Marek Rymsza – przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP, powołany przez Prezydenta RP;

Agata Stafiej-Bartosik – Fundacja Ashoka, Innowatorzy dla dobra publicznego, przedstawicielka Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego;

Piotr Stec i Iwona Żukiert zostali wybrani do Rady NIW-CRSO, aby reprezentować różne strony społeczne.

Jako reprezentantka Ministerstwa ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Piotr Stec będzie przewodniczyć Radzie, podczas gdy Iwona Żukiert będzie reprezentować strony pozarządowe.

Dzięki tej decyzji, strona społeczna będzie miała silniejszy głos w Radzie, co zapewni bardziej transparentny proces podejmowania decyzji.

Minister Agnieszka Buczyńska podkreśliła znaczenie reprezentacji różnych stron społecznych w Radzie, co ma zapewnić sprawiedliwe i efektywne podejmowanie decyzji.

Nowi członkowie społeczni reprezentują cztery największe federacje organizacji pozarządowych, które skupiają setki organizacji członkowskich działających na terenie całego kraju w różnych obszarach.

W pierwszym naborze do Rady NIW – CRSO przeprowadzono transparentną rekrutację, dając kandydatom możliwość osobistego przedstawienia się. Spośród ponad 60 osób spełniających kryteria formalne, do finałowego etapu zakwalifikowało się 20 kandydatek i kandydatów.

Dziękuję wszystkim kandydatkom i kandydatom oraz podmiotom zgłaszającym. Życzę wam powodzenia w dalszym zaangażowaniu na rzecz dobra wspólnego i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko podczas prac Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ale także w ramach innych form współpracy w przestrzeni publicznej – powiedziała Minister Buczyńska.

Rada NIW – CRSO angażuje się w działania organizacji, opiniując sprawy dotyczące NIW-CRSO. Spotyka się przynajmniej raz na kwartał i jest powoływana na 3-letnią kadencję.

Jej głównym celem jest wsparcie działań organizacji poprzez udzielanie opinii i kierowanie nimi w odpowiednim kierunku, aby promować wolność oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

NIW – CRSO wspiera społeczeństwo obywatelskie poprzez działania na rzecz pożytku publicznego i promowanie wolontariatu.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez jakichkolwiek zmian w treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za treść – zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ