Home Biznes i finanse LESS SA (45/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

LESS SA (45/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd LESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informację o powzięciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 31 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania nowych członków do Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pani Anny Augustyniak (uchwała nr 5 NWZ).

2. Pana Marka Plota (uchwała nr 6 NWZ).

3. Pana Konrada Waszak (uchwała nr 7 NWZ).

Informacje dotyczące Pani Anny Augustyniak:

Wykształcenie:

– Uniwersytet Warszawski – Wydział Historyczny, magister historii;

– Uniwersytet Warszawski – Podyplomowe studia na Wydziale Prawa, dyplom ukończenia;

– Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu we współpracy z University of Denver – dyplom Master of Business Administration;

– Liczne kursy z zakresu prawa, rynku kapitałowego, komunikacji i zarządzania.

Kariera zawodowa:

Pani Anna Augustyniak rozpoczęła karierę zawodową w 1994 jako nauczyciel w liceum. Następnie w latach 1997-2006 pracowała w „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. w Biurze Prawno-Organizacyjnym. Od 2006 r. związana z branżą odzieżową. W latach 2006 do 2009 pełniła funkcje Doradcy Zarządu, a następnie była zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu w MONNARI TRADE S.A. Od 2009 r. do 2014 r. była zatrudniona w LS Airport Services S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu. Od marca 2015 r. jest zatrudniona w spółce zależnej z Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.

Pani Anna Augustyniak jest Członkinią Rad Nadzorczych: MONNARI TRADE S.A., Modern Profit S.A. oraz Arelan S.A.

Pani Anna Augustyniak posiada bogate doświadczenie w zakresie korporacyjnymi zarządczo-organizacyjnym spółek. W zakresie relacji inwestorskich współpracowała między innymi z Profile Sp. z o. o. nad projektem dla PGNiG S.A. – strategia stworzenia działu relacji inwestorskich dla spółki i grupy kapitałowej.

Pani Anna Augustyniak nie wykonuje innej działalności poza opisaną powyżej, działalność ta nie jest konkurencyjna wobec LESS S.A. Pani Anna Augustyniak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec LESS S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie występuje wpis dotyczący Pani Anny Augustyniak.

Informacje dotyczące Pana Marka Plota:

1. Informacje o doświadczeniu w branży e-commerce oraz w sprzedaży w branży odzieżowej

Świadczenie usług prawnych na rzecz klientów z szeroko pojętej branży e-commerce. W przeszłości kompleksowa obsługa prawna marki zajmującej się sprzedażą odzieży „premium” za pośrednictwem stacjonarnej sieci sklepów.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska

Absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomatów na kierunku Służba Zagraniczna. Ukończył studia podyplomowe z zakresu obsługi i wykorzystania środków unijnych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Licencjonowany zarządca nieruchomości.

Zajmuje się obsługą korporacyjną i transakcyjną zarówno polskich jak i zagranicznych klientów. Specjalizuje się w realizacji procesów inwestycyjnych typu M_A oraz Venture Capital. Posiada kompetencje z zakresu nadzorowania systemów ochrony danych osobowych oraz stosowania procedur AML. Praktyczną wiedzę związaną z szeroko pojętym Corporate/Commercial zdobywał zasiadając w organach spółek prawa handlowego, w tym z udziałem jednostek sektora finansów publicznych. Aktualnie koncentruje się na obsłudze międzynarodowych projektów prawnych w obszarze nowych technologii.

2. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta

RM Legal Kancelaria Radców Prawnych – wykonywanie zawodu radcy prawnego;

Gaming in Poland sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – udziałowiec, Prezes Zarządu;

RM Compliance Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – udziałowiec;

Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta. Kandydat nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej. Kandydat nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3. Informacja o wpisie zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Nie figuruje.

Informacje dotyczące Pana Konrada Waszak:

Wykształcenie:

2014 – 2015 Politechnika Warszawska Wydział inżynierii Produkcji

Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych

Studia podyplomowe – KAIZEN Akademia

2008 – 2009 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra rachunków Kosztów i Rachunkowości Zarządczej

Studia podyplomowe – Doradztwo podatkowe i Zarządzanie Podatkami

2006 – 2007 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli

Studia podyplomowe – Rachunkowość

2000 – 2005 Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing

Specjalność Zarzadzanie Systemami Finansowani, Studia dzienna magisterskie

1996 – 2000 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

Profil matematyczno-fizyczny z rozszerzonym programem j. niemieckiego

Praktyka zawodowa:

10.2011 – obecnie Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu Wuppermann Polska sp. z o.o.

Strategiczne zarządzanie całością firmy produkcyjnej, bezpośredni nadzór

nad pracą działów handlowego, logistyki, planowania produkcji, produkcji, jakości,

utrzymania ruchu, finansowego i HR.

Podnoszenie wartości spółki poprze wzrost obrotów i rentowności.

Realizacja założonego budżetu oraz optymalizacja kosztów.

Wyznaczanie KPIs oraz sprawowanie nadzoru nad ich osiągnięciem.

Tworzenie optymalnej struktury osobowej spółki, podejmowanie decyzji

personalnych.

Reprezentowanie firmy na zewnątrz, wspomaganie głównych procesów

negocjacyjnych z klientami i dostawcami.

01.2011 – 10.2011 Wiceprezes Zarządu – BSCPartners sp. z o.o.

Odpowiedzialność za politykę finansowa i podatkową firmy.

Kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi i inwestorami, bieżąca

współpraca z bankami.

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań finansowych.

07.2009 – 12.2010 Dyrektor Zarządzający/Prezes Zarządu Alpos Polska sp. z o.o.

Operacyjne zarządzanie firmą produkcyjną, nadzorowanie oraz optymalizacja

kluczowych procesów operacyjnych.

Budowa strategii rozwoju, planowanie budżetu oraz jego realizacja.

Udział w rozmowa z klientami, dostawcami i bankami, negocjacje umów.

09.2005 – 06.2009 Dyrektor Finansowy Alpos Polska sp. z o.o. (dawny Polmetal sp. z o.o.).

Operacyjne zarządzanie działami finansowym, kontrolingu i IT.

Odpowiedzialność za politykę finansową i podatkową firmy.

Zarządzanie majątkiem obrotowym, ryzykiem stopy procentowej i kursów walut.

Ocena opłacalności planowanych inwestycji.

Przygotowywanie raportów finansowych firmy na potrzeby zarządu, rady

nadzorczej oraz grupy kapitałowej.

Kontakty z zewnętrznymi instytucjami finansowymi, bieżąca współpraca z bankami

i audytorami zewnętrznymi.

07.2005 – 08.2005 Asystent Prezesa Zarządu Polmetal sp. z o.o.

04.2005 – 07.2005 Referent analityk finansowy Polmetal sp. z o.o.

09.2004 – 10.2004 Praktykant Polmetal sp. z o.o.

Języki obce:

j. niemiecki – biegle w mowie i w piśmie

j. angielski – średniozaawansowany w mowie i w piśmie

Umiejętności i kwalifikacje:

Efektywne zarządzanie spółką produkcyjno – handlową.

Znajomość narzędzie LEAN poparte wdrożeniami.

Biegła obsługa systemów klasów ERP, wdrożenia systemów SAP i KOPA.

Dobra znajomość przepisów KSH.

Globalne postrzeganie procesów i analityczne myślenie.

Doświadczanie w długofalowym działaniu oraz umiejętność przewidywania skutków koordynowanych działań.

Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.

Zdolności przywódcze i negocjacyjne.

Odpowiedzialność i bardzo dobra organizacja pracy.

Pan Konrad Waszak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Konrad Waszak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ