Home Biznes i finanse KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (22/2022) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała, w tym samym dniu Zarząd Spółki na nową kadencję w następującym składzie:

Pan Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu,

Pan Sebastian Pawłowski – Wiceprezes Zarządu.

Poniżej Spółka zamieszcza informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu.

Pan Wojciech Buczkowski – Prezes Zarządu

Wojciech Buczkowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, na specjalności Informatyka w Zarządzaniu.

Z branżą IT związany od ponad 25 lat. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem firmy Komputronik w 1996 r. Od początku ściśle tworzy strukturę firmy Komputronik i jest jedną z głównych osób, która określa strategię, nadając firmie profil i dynamikę działania. W 2007 r. wprowadził firmę Komputronik na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od 2 stycznia 2007 r. nieprzerwanie pełni funkcję Prezesa Zarządu Komputronik S.A.

Od 16 grudnia 2015 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Pan Sebastian Pawłowski – Wiceprezes Zarządu

Sebastian Pawłowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

Z branżą IT związany jest od 2002 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży, realizacji oraz utrzymania projektów informatycznych. Karierę rozpoczął w 2002 r. rozpoczynając pracę w Prokom Software, którą następnie kontynuował, pracując w latach 2003 – 2008 dla integratorów IT: EMAX S.A. i Sygnity S.A. na stanowiskach konsultanta wdrożeniowego produktów obcych oraz starszego konsultanta systemów IT.

Od 2008 r. związany jest z Grupą Komputronik. W latach 2008 – 2010 zajmował stanowisko managera rozwiązań IT w Komputronik S.A. W latach 2010 – 2012 pełnił funkcję początkowo Wiceprezesa Zarządu, a od 6 lipca 2012 r. Prezesa Zarządu Movity sp. z o.o. , która w Grupie Komputronik odpowiadała za sprzedaż, rozwój oraz wdrożenia rozwiązań IT w obszarze zarządzania procesami i dokumentami.

Od 21 listopada 2016 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Komputronik Biznes Sp. z o.o.

Od 20 listopada 2019 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Komputronik S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ