Home Nauka i Technika Geotermia w Polsce: Nowe Możliwości i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Wód i Energii Geotermalnej

Geotermia w Polsce: Nowe Możliwości i Racjonalne Wykorzystanie Zasobów Wód i Energii Geotermalnej

16 maja 2023 roku w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Forum pt. „Nowe perspektywy rozwoju geotermii w Polsce. Racjonalna gospodarka zasobami wód i energią geotermalną”. Honorowy patronat nad konferencją objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizatorem wydarzenia jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który wypełnia zadania państwowej służby geologicznej. O godzinie 10:00 zapraszamy do warszawskiej siedziby PIG-PIB na spotkanie, które może zmienić oblicze energetyki geotermalnej w Polsce.

Energia pochodząca z odnawialnych źródeł stała się kluczowym elementem rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego. Z tego względu wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem wód termalnych w celu wytwarzania energii. W 2022 roku PIG-PIB rozpoczął realizację projektu o nazwie „Bilans i zagospodarowanie zasobów wód oraz energii geotermalnej w Polsce”, który ma na celu dostarczenie aktualnych danych dotyczących wykorzystania wód termalnych w Polsce. Forum, które odbędzie się w ramach wydarzenia, będzie okazją do przedstawienia szczegółów projektu oraz dyskusji na temat postępu w zakresie wykorzystania energii geotermalnej w odniesieniu do założeń wskazanych w polityce energetycznej i wieloletnim programie rozwoju wykorzystania zasobów geotermalnych w Polsce.

2. Wykorzystanie energii słonecznej w planach rozwoju energetycznego Polski (wymagania dotyczące wprowadzenia technologii fotowoltaicznych, analiza kosztów i potencjału fotowoltaiki, dialog z rynkiem i zarządzanie ryzykiem, przegląd aktualnych przepisów i regulacji, wsparcie dla projektów fotowoltaicznych).

1. Odpowiedzialne zarządzanie energią geotermalną w Polsce – dostosowanie programów wsparcia do potrzeb rynku, wspieranie wdrażania projektów geotermalnych, wykorzystanie instrumentów finansowych do sfinansowania rozwoju geotermii oraz wzmocnienie dialogu między sektorem publicznym a prywatnym.

2. Wykorzystanie energii słonecznej w przyszłości energetyki Polski – ułatwienia dla wprowadzenia technologii fotowoltaicznych, wsparcie dla budowy nowych projektów, zarządzanie ryzykiem i optymalizacja kosztów, przegląd aktualnych przepisów i regulacji oraz edukacja w wykorzystaniu energii słonecznej.

Polska ma wiele korzyści związanych z wykorzystaniem energii geotermalnej. Warunki geotermalne są bardzo korzystne, a obecny stan i perspektywy rozwoju wykorzystania energii geotermalnej są przyjazne dla inwestycji. W celu dalszego wykorzystania energii geotermalnej konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych, aby określić potencjał geotermalny. Dodatkowo, należy rozważyć budowę nowych instalacji ciepłowniczych związanych z zbiornikami wód geotermalnych. Ostatecznie, w celu zapewnienia dalszego rozwoju wykorzystania energii geotermalnej, konieczne są odpowiednie regulacje i działania wsparcia.

Rządowy program wsparcia finansowego, który zwiększa zainteresowanie wykorzystaniem energii geotermalnej zarówno przez samorządy jak i inwestorów prywatnych, jak również prowadzone prace badawcze przez ośrodki badawcze i PIG-PIB stwarzają nowe możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce i sprzyjają jej dynamicznemu rozwojowi.

Geotermia jest obecnie coraz bardziej popularną technologią ciepłowniczą. W ostatnich latach realizowane są coraz większe projekty geotermalne, które przyczyniają się do rozwoju tej techniki. Aby w pełni wykorzystać potencjał geotermii, ważne jest zrozumienie wyzwań związanych z realizacją projektów geotermalnych, w tym wiedzy na temat technologii wiertniczych, wyposażenia otworów, badań i pomiarów otworowych. Te wszystkie aspekty są niezbędne do skutecznego i efektywnego wykorzystania geotermii.

Forum skupiać będzie przedstawicieli wielu instytucji, w tym przedstawicieli administracji państwowej, gmin, przedsiębiorstw produkujących i sprzedających energię geotermalną, ośrodków naukowych oraz jednostek naukowo-badawczych, które prowadzą badania geologiczne. Przewidywana liczba uczestników to około 100 osób. Jednocześnie z myślą o osobach, którym nie uda się wziąć udziału w spotkaniu, przewidujemy możliwość uczestniczenia w wydarzeniu przez streaming.

Panelistami tegorocznej konferencji będą: dr Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa; dr inż. Mateusz Damrat, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB); dr Andrzej Głuszyński, zastępca dyrektora ds. służby geologicznej, PIG-PIB; Sławomir Mazurek, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW; Grzegorz Tobolczyk, dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska; dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. instytutu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN; Hubert Skowron, dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, Geotermia Polska Sp. z o.o.; Wojciech Ignacok, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.; Józef Kurek, burmistrz Mszczonowa; dr Krzysztof Witkowski, burmistrz miasta Koła; Arkadiusz Biedulski, prezes zarządu UOS Drilling S.A. oraz Sławomir Lorek – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji, w szczególności przedstawicieli mediów, do przesłania zgłoszenia na adres geotermia@pgi.gov.pl z dopiskiem „Udział mediów”.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ