Home Biznes i finanse Żywiec Zdrój pięciokrotnie zwiększy ilość odnawianych przez siebie zasobów wody

Żywiec Zdrój pięciokrotnie zwiększy ilość odnawianych przez siebie zasobów wody

Żywiec Zdrój ogłasza nowy projekt odtwarzania mokradeł „Kropla do kropli”, zobowiązując się pięciokrotnie zwiększyć ilość dotychczas odnawianych zasobów wodnych dzięki działaniom „Po stronie natury”. Firma dąży do zwiększenia dostępności wody dla lokalnych społeczności w miejscach prowadzenia działalności aż 2,5-krotnie do 2030 roku.

Żywiec Zdrój od lat angażuje się w strategiczne działania dotyczące zasobów wodnych. Firma skupia się na ochronie zasobów wodnych, dążeniu do zamkniętego obiegu wody w zakładach produkcyjnych oraz zapewnieniu dostępu do wody dla lokalnych społeczności. Wszystkie te inicjatywy są odpowiedzią na realne potrzeby społeczne. W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, wpływającymi na stan zasobów wodnych, firma rozpoczęła nowy projekt „Kropla do kropli”, który jest częścią programu „Po stronie natury”.

Zmniejszające się zasoby wody w Polsce

Polska znajduje się na czwartym miejscu od końca w Europie pod względem ilości wody przypadającej na jednego mieszkańca. Zmiany klimatyczne mają ogromny wpływ na zasoby wody słodkiej w Europie, co przyczynia się do takiego stanu rzeczy.

„Tak krytyczne dla Polski wyniki skłoniły nas do intensyfikacji działań i przeznaczenia kolejnych środków na zwiększenie dostępu do wody mieszkańcom regionów, w których prowadzimy działalność. Celem naszego nowego zobowiązania jest odtworzenie zasobów wodnych na terenach naszych zlewni, czyli obszarów, z których wody spływają np. do rzek czy jezior. Zobowiązanie to łączy dotychczasowe działania z zupełnie nowym projektem >>Kropla do kropli<< realizowanym z Centrum Ochrony Mokradeł. Nasz plan jest niezwykle ambitny. Już za sześć lat, dzięki prowadzonym inicjatywom, chcemy zwiększyć 2,5-krotnie ilość wody dostępnej bez szkody dla środowiska dla mieszkańców lokalnej społeczności. To ogromne wyzwanie, którego chcemy się podjąć za wszelką cenę, gdyż na szali jest jakość życia przyszłych pokoleń. A woda nie poczeka” – mówi Marek Sumiła, prezes zarządu Żywiec – Zdrój S.A.

Program „Po stronie natury” angażuje się w ochronę zasobów wodnych poprzez trzy inicjatywy: posadzenie 8 milionów drzew przez Żywiec Zdrój, trwającą od 12 lat akcję „Kwietne Łąki” mającą na celu ochronę łąk wysokogórskich i poprawę retencji wody na obszarze 64 ha oraz projekt odnowy mokradeł „Kropla do Kropli”.

Poprzez program „Po stronie natury” firma Żywiec Zdrój zaangażowała się w ochronę zasobów wodnych poprzez trzy inicjatywy: posadzenie 8 milionów drzew, inicjatywę „Kwietne Łąki” chroniącą łąki wysokogórskie i zwiększającą retencję wody na 64 ha oraz projekt odnowy mokradeł „Kropla do Kropli”.

Projekt „Kropla do Kropli” ma na celu przywrócenie naturalnych funkcji torfowisk w gminie Mirosławiec, województwie zachodniopomorskim. Wspólnie z Centrum Ochrony Mokradeł i naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego, Żywiec Zdrój planuje ponowne uwodnienie osuszonych terenów, które stanowiły 85% naturalnego krajobrazu Polski. Odtworzenie tych terenów ma przyczynić się do gromadzenia zasobów wodnych, ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zachowania bioróżnorodności mokradeł, które są domem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Realizacja projektu będzie oparta na studium wykonalności, które zostanie przygotowane przez ekspertów z Centrum Ochrony Mokradeł. Planowane działania mają na celu przywrócenie naturalnych funkcji torfowisk, które są kluczowe dla zachowania równowagi ekosystemów w regionie zachodniopomorskim.

„Torfowiska są naturalnymi rezerwuarami wody, stanowiącymi rodzaj gąbki nasyconej wodą pod powierzchnią ziemi. Mimo ogromnego znaczenia dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, ponad połowa europejskich torfowisk została zniszczona lub przekształcona, a tylko nieliczne zachowały swoje ekologiczne walory. Warunki beztlenowe charakterystyczne dla podmokłych terenów torfowisk spowalniają proces rozkładu materii organicznej, umożliwiając zgromadzenie i przechowywanie węgla pochodzenia roślinnego w postaci torfu. Dlatego zdrowe torfowiska mają kluczowe znaczenie zarówno dla zachowania różnorodności biologicznej w Europie, jak i dla realizacji celów Unii Europejskiej dotyczących łagodzenia skutków zmian klimatycznych, wynikających z globalnego ocieplenia. Pomimo zajmowania zaledwie 3% powierzchni Ziemi, torfowiska przechowują globalnie prawie 30% całkowitej ilości węgla w glebie. Dodatkowo, torfowiska odgrywają istotną rolę w oczyszczaniu wody, wpływając pozytywnie na kondycję gleby zarówno na obszarach rolniczych, jak i leśnych. Chronią one również przed skutkami powodzi i suszy, a także mogą zmniejszać erozję” – wylicza funkcje zdrowych torfowisk prof. Mariusz Lamentowicz z Uniwersytetu in. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracujący z Centrum Ochrony Mokradeł.

Źródła:

[1] Zasoby dyspozycyjne to te, z których można korzystać bez szkody dla środowiska

[2] Rejony, w których znajdują się zakłady rozlewnicze Żywiec Zdrój

[3] Według danych z Newseria Biznes, 85 proc. mokradeł i torfowisk w Polsce jest zdegradowanych, a na wdrożenie czeka strategia odbudowy takich obszarów


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ