Home Polityka i społeczeństwo Samorządowy Kongres Finansowy: o źródłach finansowania inwestycji

Samorządowy Kongres Finansowy: o źródłach finansowania inwestycji

W dniach 13-14 maja odbędzie się IV edycja Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie, na którym omawiane będą reformy systemu finansów samorządowych, zmiany w podatkach, inwestycje i zarządzanie budżetami. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele rządu, samorządów, nauki i biznesu, którzy będą dyskutować na temat największych wyzwań nowej kadencji władz samorządowych.

„Temat kongresu dotyczy, jak sama nazwa wskazuje, sfery finansów samorządowych. Przed nami bardzo istotna zmiana zasad finansowania samorządów, której głównym celem ma być przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów JST. Samorządowy Kongres Finansowy to doskonała okazja do szerokich rozmów m.in. na ten temat. Powinniśmy być zjednoczeni, działać wspólnie i wymieniać się doświadczeniami. To w efekcie pozwala jeszcze skuteczniej działać na rzecz naszych wspólnot lokalnych” – zaznacza Magdalena Czarzyńska-Jachim, pełniąca funkcję prezydentki Sopotu.

Nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza stawia przed samorządami wyzwania w zakresie ich samodzielności finansowej. Na sopockim kongresie debatowano na temat priorytetów dla samorządów w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Wystąpienie Hanna Zdanowskiej z miasta Łodzi oraz Janusza Lewandowskiego z Parlamentu Europejskiego poruszyły kwestie polityki spójności oraz oczekiwania samorządów wobec nowego rządu. Planowana reforma systemu finansów JST oraz możliwości wzmocnienia planowania wieloletniego i stabilności samorządów będą przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli miast i gmin.

Ze względu na nowe wyzwania polityczno-gospodarcze, samorządy muszą stawić czoła zmieniającym się warunkom finansowym. Sopocki kongres skupił się na priorytetach samorządów w nowej rzeczywistości, a wystąpienie Hanny Zdanowskiej oraz Janusza Lewandowskiego poruszyło kwestie polityki spójności oraz oczekiwania samorządów wobec nowego rządu. Planowana reforma systemu finansów JST oraz możliwości wzmocnienia planowania wieloletniego i stabilności samorządów będą tematem dyskusji z udziałem przedstawicieli miast i gmin.

Nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza stawia przed samorządami wyzwania w zakresie ich samodzielności finansowej. Na sopockim kongresie debatowano na temat priorytetów dla samorządów w kontekście zmieniającej się rzeczywistości. Wystąpienia Hanny Zdanowskiej z miasta Łodzi oraz Janusza Lewandowskiego z Parlamentu Europejskiego poruszyły kwestie polityki spójności oraz oczekiwania samorządów wobec nowego rządu. Planowana reforma systemu finansów JST oraz możliwości wzmocnienia planowania wieloletniego i stabilności samorządów będą przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli miast i gmin.

Finansowanie inwestycji w obliczu wzrostu inflacji

Wzrost inflacji i spadek realnych dochodów samorządowych finansów sprawiają, że miasta muszą szybko dostosować swoje strategie inwestycyjne, aby utrzymać stabilność finansową.

Dla różnych samorządów istotne są różne obszary inwestycji, takie jak rozwój infrastruktury lokalnej, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz innowacyjne technologie. Istnieją wyzwania związane z niwelowaniem różnic w procesach inwestycyjnych pomiędzy małymi a dużymi samorządami. Jednym z możliwych źródeł finansowania inwestycji alternatywnych do dotacji budżetowych są środki z funduszy spójności oraz wsparcie z NFOŚiGW. Te kwestie zostaną poruszone podczas sesji plenarnej „Niejednorodność polskich samorządów a wzmacnianie ich potencjału inwestycyjnego – priorytetowe obszary wsparcia inwestycji strategicznych”, organizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W debacie uczestniczyć będą przedstawiciele miasta Sopotu, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Sesja plenarna odbędzie się drugiego dnia kongresu.

Partnerstwo pomiędzy samorządami a biznesem może być kluczem do przyciągania inwestorów. Jakie czynniki wpływają na atrakcyjność regionów z perspektywy samorządów? Jakie inicjatywy podejmowane przez samorządy stymulują rozwój gospodarczy i zachęcają do inwestycji?

W jaki sposób współpraca rządu, samorządu i biznesu może skutecznie wspierać rozwój lokalny i przyciągać inwestorów do regionów? Te i inne kwestie zostaną poruszone podczas sesji „Sposoby na rozwój, czyli jak samorząd może przyciągać inwestorów”, w której udział wezmą eksperci z branży, m.in. Ilona Galia Antoniszyn i Andrzej Dycha.

Finansowanie zielonej transformacji

Samorządy starają się znaleźć alternatywne źródła finansowania na projekty związane z zieloną transformacją. Ważną kwestią jest dostępność środków, zarówno własnych, krajowych, jak i europejskich. Czym mogą sięgać po finansowanie samorządy podczas budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz ekosystemu energetycznego? Odpowiedzi na te pytania poszukają eksperci podczas sesji „Alternatywne źródła finansowania zielonej transformacji oraz zrównoważonego rozwoju w miastach”.

Nowe podejście do budżetów na kolejną kadencję

Sesja „Inżynieria finansowa JST, czyli jak finansować inwestycje w warunkach regulacyjnych i ostrożnościowych” będzie również skupiać się na praktycznej wiedzy dotyczącej konstruowania budżetów JST. Organizatorem sesji jest Bank Gospodarstwa Krajowego, a udział wezmą m.in. Piotr Husejko, skarbnik miasta Poznania, Anna Łopaciuk, menedżer ds. inwestycji publiczno-prywatnych w Banku Gospodarstwa Krajowego, oraz Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu w Polskim Funduszu Rozwoju. Eksperci omówią, jakie narzędzia finansowe umożliwiają spełnienie zasad ostrożnościowych i realizację inwestycji rozwojowych.

Podczas kongresu odbędzie się sesja dotycząca „Skarbowej ewolucji w rozliczeniach oraz potrzeb samorządów przed wejściem KSeF w życie”. W dyskusji udział wezmą Tomasz Tratkiewicz z Ministerstwa Finansów i Krzysztof Rogowski z Krajowej Administracji Skarbowej. Kongres będzie także okazją do pogłębionej debaty na temat planowanych rozwiązań ministerstwa dotyczących obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.

Podczas panelu eksperci będą próbowali zdefiniować otwarty budżet i zidentyfikować bariery oraz wyzwania związane z większym zaangażowaniem obywateli w nadzorze wykorzystywania środków publicznych.

Nowe przepisy podatkowe

Wprowadzenie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych będzie omawiane przez Izabelę Kuś, skarbnika miasta Gdańska, oraz Jarosława Nenemana, podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. Reformy dotyczyć będą głównie podatku od nieruchomości, a nadchodzące miesiące przyniosą spodziewane zmiany na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Czy nowe przepisy wprowadzone od 2025 roku przyniosą takie same koszty i dochody jak dotychczas? Jakie ryzyka niesie za sobą nowelizacja przepisów i czy korzyści z pewnego i stabilnego opodatkowania przeważą? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas drugiego dnia Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Podczas dwudniowego kongresu odbędzie się wiele debat, w których wezmą udział przedstawiciele rządu, samorządów, biznesu i nauki. Wydarzeniu towarzyszyć będzie także spotkanie otwarte pod nazwą „Wieczorna rozmowa o samorządzie: O wizji przywództwa i kształtowaniu miasta jako wspólnoty”, z udziałem Magdaleny Czarzyńskiej-Jachim, prezydentki miasta Sopotu, i Aleksandry Dulkiewicz, prezydentki miasta Gdańska.

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

Rejestracja na Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy jest już otwarta. Można się zarejestrować korzystając z linku: www.localtrends.pl

Projekt Local Trends ma na celu wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami projektu są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Rada Programowa, złożona z przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki, czuwa nad jakością merytoryczną wydarzeń.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Organizatorzy: Fundacja Centrum Myśli Strategicznych, Grupa MTP

Patronat honorowy: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewoda Pomorska Beata Rutkiewicz

Partnerzy samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

Partner generalny: PLAY

Partnerzy strategiczni: Bank Gospodarstwa Krajowego, Samorząd Województwa Pomorskiego

Partner premium: Autopay

Partnerzy: Agencja Rozwoju Pomorza, Betacom, EMKA Oil, ORLEN Neptun

Sponsorzy: Comarch, Grupa Luxmed, Narodowy Instytut Wolności, Polski Fundusz Rozwoju

Partnerzy merytoryczni: Fundacja RC, Instytut Finansów Publicznych, Kompaktowy Pleszew, Polska Unia Mobilności Aktywnej, Think Tank, WWF Polska, Związek Miast i Gmin Morskich

Partnerzy instytucjonalni: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdański Klub Biznesu, Polska Izba Gospodarcza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Stowarzyszenie PRO, Unia Miasteczek Polskich, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Wielkopolski Związek Pracodawców, Związek Gmin Pomorskich


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ