Home Biznes i finanse ZE PAK SA (31/2022) Zawarcie przez Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi sp. z o.o. umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

ZE PAK SA (31/2022) Zawarcie przez Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi sp. z o.o. umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

ZE PAK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 września 2022 roku Farma Wiatrowa Kazimierz Biskupi sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (spółka pośrednio zależna od Spółki) („Farma Kazimierz”), zawarła umowę kredytu („Umowa”) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („Bank”), zgodnie z którą Bank udzielił Farmie Kazimierz kredytu inwestycyjnego do kwoty 135 milionów złotych („Kredyt Inwestycyjny”) oraz kredytu VAT do kwoty 30 milionów złotych („Kredyt VAT” a razem z Kredytem Inwestycyjnym jako „Kredyty”). Kredyty są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie kosztów budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy zainstalowanej 17,5 MW w gminie Kazimierz Biskupi, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z treścią Umowy, Farma Kazimierz jako kredytobiorca zobowiązała się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych, w wysokości nie mniejszej niż 35,3 mln złotych. Data ostatecznej spłaty Kredytu Inwestycyjnego przypada na dzień 20 grudnia 2038 roku, podczas gdy data ostatecznej spłaty Kredytu VAT to 20 marca 2024 roku. Stopa oprocentowania mająca zastosowanie do każdego wykorzystania Kredytu jest równa stopie procentowej w stosunku rocznym, będącej sumą marży określonej w Umowie oraz odpowiedniej stopy WIBOR. Z tytułu udzielenia Kredytów, Bankowi przysługują prowizje, których wysokość została ustalona na poziomie nieodbiegającym od stawek rynkowych.

Pozostałe zobowiązania Kredytobiorcy, wynikające z Umowy, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych, w szczególności w zakresie utrzymywania wybranych wskaźników finansowych na poziomie określonym Umową.

Zakończenie realizacji budowy farmy wiatrowej planowane jest na III kwartał 2023 roku. Jednym z wykonawców przedmiotowego projektu jest Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki).

W związku z Umową planowane jest ustanowienie stosownych zabezpieczeń. Planowane jest również zawarcie z Polkomtel sp. z o.o. umowy bezpośredniej i umowy sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez Farmę Kazimierz („Umowa PPA”). O ustanowieniu zabezpieczeń oraz o zawarciu Umowy PPA Spółka poinformuje odrębnymi raportami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ