Home Biznes i finanse Korzystaj z europejskich funduszy – Innovatorium Łukasiewicza jako przewodnik po dotacjach

Korzystaj z europejskich funduszy – Innovatorium Łukasiewicza jako przewodnik po dotacjach

Eksperci uczestniczący w debacie „Czy pieniądze europejskie są też dla mojej firmy?” podczas Innovatorium Łukasiewicza’23 w Poznaniu podkreślili, że przedsiębiorcy mają szeroki wachlarz możliwości, aby pozyskać środki europejskie. Niemniej jednak wymagane jest wsparcie w zakresie przygotowywania i komercjalizacji projektów, aby mogły być one wykorzystane na rynkach europejskich i światowych.

„Pieniądze europejskie są dla wszystkich i warto z nich korzystać” – powiedziała Lidia Stępińska-Ustasiak z Sieci Badawczej Łukasiewicz, otwierając dyskusję na temat pozyskiwania funduszy unijnych na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe.

Maria Nalewajko z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wskazała, że obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej oferuje przedsiębiorcom szeroką gamę funduszy do wykorzystania. Program FENG jest jednym z nich, pozwalającym na realizację projektów badawczo-rozwojowych, które mogą zostać wzbogacone o dodatkowe moduły, takie jak wdrożenie lub komercjalizacja.

„Mamy nadzieję, że absorpcja środków będzie większa. To pieniądze m.in. na cyfryzację, ale to również wsparcie dla start-upów. Wychodzimy ku przedsiębiorcom i ciągle poszerzamy ofertę. Pomagamy przedsiębiorcom odnaleźć się w regulaminach, staramy się je upraszczać. Prosimy o to, by zastanowili się, czy chodzi o działania B+R czy np. tylko o prace rozwojowe w kontekście istniejących rozwiązań” – powiedziała Maria Nalewajko.

„Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa w ich ekspansji na zewnątrz, także przy wykorzystaniu środków europejskich. Działamy jak duża firma doradcza, ale nie pobieramy za to pieniędzy” – wyjaśnił Graczyk.

„Ta świadomość przedsiębiorców w Polsce ciągle jest niewielka i ciągle nad tym trzeba pracować” – ocenił Marcin Graczyk.

Marcin Graczyk, który jest przedstawicielem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), podkreślił, jak ważne jest, by przedsiębiorcy określili swoje potrzeby, cele i rynek, na którym chcą konkurować. W jego opinii, powinni oni też zwiększyć zaangażowanie w konkursy zagraniczne, by wygrywać jakością i ceną. Jego zdaniem, jest to kluczowe do odbudowy Ukrainy.

Polscy przedsiębiorcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by odpowiednio wykorzystać fundusze na projekty badawczo-rozwojowe. Dzięki temu mogą konkurować na zagranicznym rynku i zdobywać środki na dalszy rozwój.

Marcin Graczyk z PAIH zachęca przedsiębiorców, by wzięli udział w konkursach zagranicznych. Wskazał, że jest to konieczne do odbudowy Ukrainy i do tego, by polskie firmy mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.

Ekspert z PAIH zauważył także, że przedsiębiorcy muszą mieć świadomość tego, jak wykorzystać fundusze na projekty badawczo-rozwojowe, aby mieć szansę na sukces na rynkach zagranicznych.

Marcin Graczyk z PAIH wezwał polskich przedsiębiorców do włączenia się w przetargi zagraniczne. Wskazał, że jest to niezbędne do odbudowy Ukrainy oraz do tego, by polscy biznesmeni mogli skutecznie wykorzystać swój potencjał.

Ekspert z PAIH zauważył, że przedsiębiorcy muszą mieć świadomość tego, jak wykorzystać fundusze na projekty badawczo-rozwojowe, aby mieć szansę na sukces na rynkach zagranicznych. Przedsiębiorcy powinni w pełni wykorzystywać swoje możliwości, by wygrywać na zagranicznych rynkach.

Aleksandra Ihnatowicz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE wskazała na szansę, jaką stwarza pozyskiwanie środków bezpośrednio z Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont Europa. Zaznaczyła, że przedsiębiorstwa, które znajdą własną ścieżkę rozwoju, mogą ubiegać się o środki z tego programu, które są czasami łatwiejsze do zdobycia niż środki rozdzielane na poziomie krajowym.

„Horyzont Europa jest szerokim portfelem instrumentów, które pozwolą firmom rozwijać innowacje i w gronie głównych graczy znaleźć potencjalnych klientów. Z jednej strony przedsiębiorstwa mogą się rozwijać, ale też wdrażać innowacyjne projekty, promować je i komercjalizować” – powiedziała Ihnatowicz.

Program LIFE to narzędzie wspomagające innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Andrzej Muter, ekspert Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podkreślił, że uczestnicy programu mogą pozyskać aż 90 proc. funduszy na przedsięwzięcia, które z czasem staną się samofinansujące. LIFE może zapewnić nie tylko finansowanie testów i wdrożeń nowych rozwiązań, ale również promocję tych technologii.

„Staramy się wspierać wnioskodawców od pisanie wniosków po ich realizację. Aplikowanie o środki europejskie to inwestycja w przyszłość” – powiedział Muter.

Innovatorium Łukasiewicza to jedna z najważniejszych imprez w Polsce poświęconych badaniom i rozwojowi. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz administracji rządowej, aby wspólnie dyskutować o nowych technologiach i biznesowych modelach. Uczestnicy spotkań mieli okazję porozmawiać z ekspertami w zakresie finansowania projektów B+R, a także uzyskać dostęp do informacji o dostępnych funduszach europejskich. Innovatorium stanowi również platformę dla tworzenia zespołów, które mogą starać się o wielomilionowe granty na projekty badawczo-rozwojowe.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ