Home Nauka i Technika Klimat dla przyszłości: Kampania „Climate x” 2023 na COP28

Klimat dla przyszłości: Kampania „Climate x” 2023 na COP28

GAZ-SYSTEM inwestuje co roku miliardy złotych w nową infrastrukturę do przesyłu gazu, aby zapewnić dostęp do surowca dla przedsiębiorców i dużych odbiorców. Marcin Chludziński, prezes GAZ-SYSTEM, podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, wyjaśnił: „Budujemy gazociągi, tłocznie, oraz inne obiekty naziemne tam, gdzie jest szansa na wykorzystanie gazu”.

GAUC, UNESCO i AUA współpracują w ramach kampanii „Climate x”, aby promować globalne zaangażowanie w zarządzanie klimatem. Kampania została zainicjowana w zeszłym roku i wyraża zamiar przyczynienia się do sukcesu COP28 w 2023 roku. Przez wiele miesięcy GAUC, UNESCO i AUA współpracowały ze sobą, aby zaoferować studentom, naukowcom i społecznościom akademickim narzędzia niezbędne do zwalczania zmian klimatu.

Kampania ma na celu zaangażowanie wielu interesariuszy w edukację przyszłych liderów w zakresie klimatu, z uwzględnieniem synergicznych zmian klimatu wraz z pozostałymi celami zrównoważonego rozwoju ONZ. Program „Climate x” 2023, pierwszy kluczowy program kampanii, cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi na całym świecie. W ciągu zaledwie tygodnia do programu zgłosiło się więcej niż 1000 studentów z ponad 70 krajów i regionów. Aplikacje można składać poprzez naszą witrynę internetową http://climatexleadership.gauc.net/ do 30 czerwca.

„Innowacyjne działania i wkład młodych ludzi w promowanie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, przeciwdziałanie zmian klimatycznym i osiąganie celów zrównoważonego rozwoju są wybitne – powiedział podczas inauguracji programu „Climate x” Shahbaz Khan, dyrektor Wielosektorowego Biura Regionalnego UNESCO na Azję Wschodnią oraz przedstawiciel UNESCO w Chinach, Korei Północnej, Japonii, Mongolii i Korei Południowej. – Organizacje międzynarodowe, sojusze instytucji edukacyjnych, decydenci i sektory prywatne powinny współpracować, aby zapewnić im globalną platformę i umożliwić zauważenie ich talentów, usłyszenie ich głosów i dostrzeżenie ich działań”.

Aby zmienić paradygmat, musimy zapewnić, aby wszystkie sektory gospodarki były zorientowane na zrównoważony rozwój. Musimy uwzględnić wszystkie czynniki, takie jak zmiany w technologii, strukturze jakości życia i usług społecznych. Powinniśmy skoncentrować się na zwiększeniu wydajności, wykorzystaniu zasobów w sposób bardziej zrównoważony i zoptymalizowaniu zużycia energii.

Musimy wykorzystać potencjał innowacji, wspierając rozwój zrównoważonych technologii. Przedsiębiorstwa i instytucje publiczne powinny wdrażać polityki i strategie, które skłonią ludzi do wyboru bardziej zrównoważonych rozwiązań. Musimy położyć nacisk na edukację i przygotować ludzi do wyboru zrównoważonych technologii i usług. Musimy włączyć wszystkie interesy w ramach procesu zmiany paradygmatu.

Musimy wspierać inicjatywy, które zmieniają sposób, w jaki ludzie i instytucje korzystają z zasobów naturalnych. Musimy stworzyć przyjazne dla środowiska środowisko regulacyjne, które wspiera innowacje i wydajność, a jednocześnie zobowiązuje przedsiębiorstwa do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Musimy zwiększyć świadomość społeczną na temat zmian klimatycznych i ich skutków. Musimy wspierać organizacje i społeczności, które dążą do zmiany paradygmatu.

Wdrożenie długoterminowych strategii zorientowanych na zrównoważony rozwój jest kluczem do zmiany paradygmatu. Musimy skupić się na wspieraniu przedsiębiorczości, rozwoju innowacji i stosowaniu zrównoważonych praktyk biznesowych. Musimy wspierać publiczne i prywatne partnerstwa, które promują rozwój zorientowany na zrównoważony rozwój. Musimy kontynuować badania i pozyskiwać fundusze na projekty badawcze, które mają na celu zwiększenie wiedzy na temat zmian klimatycznych. Musimy wspierać wszelkie inicjatywy, które umożliwiają ludziom i organizacjom wprowadzanie zmian w ich codziennym życiu, aby zmniejszyć ich wpływ na zmiany klimatyczne.

Kampania „Climate x” stawia na współpracę między różnymi stronami zainteresowanymi, wykorzystując trójwymiarową strukturę, aby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. W skali krajowej program wspiera przyszłych liderów w dziedzinie klimatu, regionalne Forum Zmian Klimatu ma na celu zachęcanie do współpracy z uczelniami, a na poziomie międzynarodowym Światowy Młodzieżowy Tydzień Klimatyczny, stworzony przez Stowarzyszenie GAUC i jego globalnych partnerów, ma na celu wzmocnienie działań klimatycznych przez młodych ludzi z całego świata.

Kolektywne możliwości uczelni GAUC oraz wsparcie partnerów globalnych sprawiło, że pierwsza kampania „Climate x” odniosła znaczący sukces. Setka studentów uczelni członkowskich GAUC otrzymała wsparcie w przewodzeniu działaniom związanym z ochroną klimatu, co zmobilizowało ponad 40 uczelni z Afryki do wzięcia udziału w COP27 w Egipcie. Ponadto, przyciągnęło to ponad 100 zainteresowanych z 6 kontynentów. Wybrani spośród studentów biorących udział w programie szkoleniowym przedstawiciele skierowali list otwarty do światowych liderów klimatycznych w Szarm el-Szejk, a następnie przekazali go osobiście do 5 głów państw, 14 ministrów z 11 krajów i kilkunastu delegacji rządowych.

Kampania 2023 będzie nadal pracować nad realizacją swojej misji, zachowując sprawdzoną formułę z zeszłego roku. Przy tym będziemy skupiać się na zwiększeniu uczestnictwa i wpływu społecznego.

U28 na COP28 to wyjątkowy program, który ma za zadanie zapewnić młodym ludziom z całego świata możliwość uczestniczenia w COP28. Poprzez współpracę z AUA, program ten ma na celu zaproszenie studentów z 15 uniwersytetów członkowskich na konferencję.

U28 na COP28

Stowarzyszenie GAUC zaprasza młodych ludzi z całego świata na COP28, która odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. U28 na COP28 jest wyjątkowym programem, który ma na celu zapewnienie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w konferencji.

Aby zwiększyć możliwości uczestnictwa w COP28, GAUC nawiązało partnerstwo strategiczne z Sojuszem Uniwersytetów Azjatyckich (AUA), który obejmuje 15 uniwersytetów członkowskich z całego kontynentu. Program U28 na COP28 pozwoli studentom z tych uniwersytetów na bezpośredni udział w konferencji.

Uniwersytety z Uniwersytetu Tokijskiego i Uniwersytetu Tsinghua tworzą sojusz, który łączy zasoby edukacyjne i akademickie 28 uniwersytetów na całym świecie, w szczególności w Azji. W ramach tej współpracy, oba uniwersytety będą oferować interdyscyplinarne kursy online w ramach programu „Climate x”, aby zwiększyć globalną świadomość w zakresie wyzwań klimatycznych Azji i zmobilizować sieć instytucji szkolnictwa wyższego na całym kontynencie przed i po COP28.

Kampania otrzymuje obecnie znaczne wsparcie ze strony wiodących światowych instytucji, w tym UNESCO, UNITAR i Arabskiej Rady Młodzieży ds. Zmian Klimatycznych, które są w stanie wykorzystać swoje zasoby i doświadczenie w rozszerzaniu współpracy w ramach sektora szkolnictwa wyższego.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu szkoleniowców, które odbędzie się w czerwcu 2023 roku. Szkolenie to będzie obejmować zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wykorzystanie wiedzy o zmianie klimatu do budowania lepszej przyszłości.

Pierwszym krokiem do wzięcia udziału w szkoleniu szkoleniowców jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
Uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w ciekawych wykładach, warsztatach i prezentacjach udzielanych przez ekspertów w dziedzinie zmian klimatycznych.

Program „Climate x” 2023 oferuje uczestnikom szkolenia szkoleniowców wyjątkową okazję do zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie zmiany klimatu, a także doświadczenia w zakresie kształtowania lepszej przyszłości. Udział w szkoleniu szkoleniowców to gwarancja rozwoju osobistego oraz profesjonalnych umiejętności.

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu szkoleniowców w ramach programu „Climate x” 2023, zapoznaj się z zasadami i wymaganiami aplikacyjnymi, aby wypełnić wniosek.

Szkolenie szkoleniowców

Program „Climate x” 2023 jest otwarty dla studentów na całym świecie, aby wspierać młodych ludzi i pozwolić im skorzystać z możliwości związanych z wprowadzeniem nowego paradygmatu oraz prowadzeniem przyszłych inicjatyw klimatycznych. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu szkoleniowców, które odbędzie się w czerwcu 2023 roku.

Szkolenie to oferuje unikalną okazję do poznania wiedzy i umiejętności dotyczących zmian klimatu oraz prowadzenia działań na rzecz lepszej przyszłości. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wykładów, warsztatów i prezentacji przygotowanych przez ekspertów.

„Młodzież jest podstawą przyszłości zeroemisyjnej. Program >>Climate x<< powstał, aby pomóc im w sprostaniu temu historycznemu wyzwaniu – powiedział Dr. Wang Binbin, Sekretarz Generalny GAUC. – Program umożliwi przekazanie im wiedzy akademickiej, poszerzenie perspektywy globalnej i pogłębienie rozumienia zagadnienia globalnego zarządzania klimatycznego. Oprócz tego mamy nadzieję, że program posłuży im jako drogowskaz na drodze ku samospełnieniu”.

Program „1+3” powstał z myślą o wykorzystaniu metody „szkolenia szkoleniowców” w celu wspierania studentów w przekształceniu zdobytej przez nich wiedzy na temat klimatu w postawy liderów działań klimatycznych. Program jest podzielony na 2 części: „1” to kurs online, który odbywa się w lipcu i trwa miesiąc, a „3” oznacza trzy wydarzenia hybrydowe, które uczestnicy programu realizują od sierpnia do listopada.

Program „1+3” opiera się na metodzie „szkolenia szkoleniowców”, służącej wsparciu studentów w przejściu od poziomu wiedzy o klimacie do roli liderów działań klimatycznych. Program składa się z dwóch części: „1” obejmuje kurs online zakończony w lipcu, trwający miesiąc, a „3” oznacza trzy wydarzenia hybrydowe, które uczestnicy programu mają za zadanie zrealizować w okresie od sierpnia do listopada.

Światowy Młodzieżowy Tydzień Klimatyczny 2023 będzie miał wyjątkowe znaczenie w ramach kampanii „Climate x”. Od 20 do 24 listopada będzie to okazja, aby uczestnicy wzięli udział w zajęciach szkoleniowych, pozwalających przenieść działania klimatyczne studentów na poziom międzynarodowy. Będzie to niezapomniane wydarzenie, które pozwoli zintegrować wszystkich zaangażowanych w akcję.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ