Home Biznes i finanse LESS SA (51/2022) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

LESS SA (51/2022) Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2022 roku jednorazowych zdarzeń wpływających na wyniki finansowe

Zarząd LESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w toku prac nad sporządzeniem raportu za pierwsze półrocze 2022 roku dokonano analizy wartości aktywów posiadanych przez Spółkę. Wyniki przeprowadzonych wstępnych testów/wycen wskazują na konieczność ujęcia w sprawozdaniu jednostkowym jednorazowych operacji księgowych, które negatywnie wpłyną na wyniki za pierwsze półrocze 2022 roku.

Dokładna wartość wynikająca z przeprowadzonych testów/wycen, będzie znana w ciągu najbliższych dni. Na wskazane wyżej operacje składają się odpisy na trwałą utratę wartości aktywów w postaci udziałów w spółkach zależnych, zaangażowanych w biznes odzieżowy oraz sprzedaży rowerów elektrycznych, w następstwie korekty prognozy spodziewanych wyników w kolejnych latach obrotowych będących następstwem w szczególności zmieniających się czynników geopolitycznych a także makroekonomicznych.

Jednocześnie Emitent informuje, że raport za pierwsze półrocze 2022 roku jest aktualnie przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona w sprawozdaniu finansowym, którego publikacja nastąpi w dniu 30 września 2022 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że aktualnie prowadzi działania mające na celu optymalizację w obszarach kluczowych dla obecnej oraz przyszłej sytuacji Grupy Kapitałowej LESS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ