Home Biznes i finanse STARHEDGE SA (20/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

STARHEDGE SA (20/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Emitentem” lub „Spółką”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamia, że w dniu 28 września 2022 roku do siedziby Emitenta wpłynęło drogą pocztową, zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, tj. Spółki Starcom Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zawierające informacje o zmianie posiadanego przez akcjonariusza udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 25%, spowodowanej podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta.

Treść otrzymanego od akcjonariusza zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ