Home Biznes i finanse SOLAR COMPANY SA (15/2022) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

SOLAR COMPANY SA (15/2022) Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”) informuje, że działając na podstawie uchwały numer WZA.236/06/19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie scalenia akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki celem wyrównania niedoborów scaleniowych lub umorzenia oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych z realizacją tej uchwały podjął w dniu dzisiejszym decyzję o złożeniu wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w załączonym Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji spółki Solar Company S.A.

Przedmiotem oferty nabycia akcji własnych Spółki jest nie więcej niż 220.356 sztuk (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć sztuk) akcji Solar Company S.A. oznaczonych kodem PLSLRCP00021, które na dzień ogłaszania Zaproszenia stanowią nie więcej niż 7,3452% kapitału zakładowego Spółki.

Cena nabycia jednej akcji została ustalona przez Zarząd Spółki na 5,5 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

Akcje własne Spółki zostaną nabyte w celu ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Nabycie akcji własnych zostanie przeprowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

? Termin ogłoszenia Zaproszenia: 09.08.2022 r.

? Termin rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 11.08.2022 r.

? Termin zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji: 24.08.2022 r.

? Przewidywany termin transakcji nabycia Akcji: 29.08.2022 r.

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu nabycia akcji własnych Spółki w ramach niniejszej oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ