Home Biznes i finanse RAFAMET SA (16/2022) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

RAFAMET SA (16/2022) Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2022, Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 18.03.2022 r.

Pani Renata Oszast – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pani Renata Oszast posiada wykształcenie wyższe – ukończyła historię na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (tytuł magistra) oraz zarządzanie i marketing, zarządzanie przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia magisterskie/Program MBA). Ponadto ukończyła studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tłumacz pisemny), studia podyplomowe na kierunku bankowość i finanse dla analityków bankowych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive Master of Business Administration prowadzone przez Collegium Humanum Szkoły Głównej Menadżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

09.2019 – 02.2022 – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów,

07.2019 – 08.2019 – Zastępca Dyrektora w Biurze Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Finansów,

03.2019 – 06.2019 – Dyrektor Departamentu Kadr, Santander Bank Polska S.A.,

09.2015 – 03.2019 – Dyrektor Personalny w Pionie Partnerstwa Biznesowego, Obszar Partnerstwa Biznesowego HR, Bank Zachodni WBK S.A./Santander Bank Polska S.A.,

04.2013 – 09.2015 – Dyrektor Departamentu Obsługi Kredytów Korporacyjnych, Bank Zachodni WBK S.A.,

10.2009 – 04.2013 – Menedżer ds. Obsługi Kredytów w Obszarze Usług Operacyjnych, Centrum Operacji Kredytowych, Zespół Obsługi Kredytów Trudnych (Wrocław), Zespół Obsługi Kredytów Korporacyjnych (Warszawa od 08.2010), Bank Zachodni WBK S.A.,

04.2007 – 10.2009 – Specjalista w Obszarze Wspierania Biznesu, Specjalista ds. Obsługi Kredytów

w Departamencie Usług Centralnych, Zespół Obsługi Kredytów Trudnych, Bank Zachodni WBK S.A.

Pozostałe informacje:

Pani Renata Oszast oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Wochowski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Wochowski posiada wykształcenie wyższe – ukończył filologię angielską na Uniwersytecie Łódzkim (tytuł magistra), Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu (Master of Business Administration), a także podyplomowe studia Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach oraz Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył certyfikowany kurs Digital Marketing Institute (DMI) prowadzony przez Socjomania Kraków.

Doświadczenie zawodowe:

11.2021 – do nadal – Dyrektor Biura Komunikacji w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

09.2021 – 11.2021 – Dyrektor Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii,

03.2021 – 04.2021 – Dyrektor Agencji Promocji Polskiego Radia S.A.,

05.2019 – 02.2021 – Dyrektor Departamentu Komunikacji i PR w Sieci Badawczej Łukasiewicz,

04.2017 – 04.2019 – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Komunikacji w Grupie Azoty S.A. Tarnów,

01.2013 – 03.2017 – Dyrektor Komunikacji i Marketingu, ANWIL S.A. Włocławek,

01.1999 – 01.2013 – Starszy Specjalista – Kierownik Projektów , PKN ORLEN S.A.,

W przeszłości Pan Paweł Wochowski pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji Anwil dla Włocławka, a także Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Pozostałe informacje:

Pan Paweł Wochowski oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ