Home Polityka i społeczeństwo Geotermia: Widoki na przyszłość dzięki racjonalnej gospodarce zasobami wodnymi i energią geotermalną

Geotermia: Widoki na przyszłość dzięki racjonalnej gospodarce zasobami wodnymi i energią geotermalną

Zapraszamy na forum, które odbędzie się 16 maja 2023 r. w Warszawie. Tematem spotkania będzie nowa perspektywa rozwoju geotermii w Polsce. Dyskusja poświęcona będzie zagadnieniom związanym z racjonalną gospodarką zasobami wód i energią geotermalną. Organizatorem wydarzenia jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który wykonuje zadania państwowej służby geologicznej. Konferencję objęło Honorowym Patronatem Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PIG-PIB wraz z innymi wiodącymi instytucjami naukowymi w Polsce od lat prowadzi projekty badawcze w celu ustalenia potencjału geotermalnego. W 2022 r. realizowany będzie nowy projekt, który umożliwi aktualizację informacji dotyczących wykorzystania zasobów wód i energii geotermalnej, a także wpłynie na wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Forum, na którym zaprezentowane zostaną główne założenia tego projektu, będzie okazją do dyskusji na temat udziału energii geotermalnej w ogólnym bilansie energetycznym zgodnie z celami wskazanymi w Polityce Energetycznej Polski oraz Wieloletnim Programem Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych.

Konferencja dotyczyć będzie też perspektyw technologicznych i ekonomicznych rynku geotermalnego w Polsce (perspektywy zastosowania technologii geotermalnych w sektorze publicznym, wyniki i wnioski z pilotażowych projektów geotermicznych w Polsce, przyjazny otoczenie rynkowe dla rozwoju geotermalnego, polityka finansowania projektów geotermicznych, konkurencyjność geotermalnego systemu ciepłowniczego w porównaniu z innymi źródłami energii).

Konferencja będzie także poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed osiągnięciem pełnego potencjału geotermalnego w Europie (nowe technologie, które można wykorzystać do ulepszania projektów geotermicznych, wpływ zmiany klimatu na sektor geotermalny, zarządzanie zasobami geotermalnymi w przyszłości, regulacje prawne dotyczące rozwoju geotermalnego).

Podczas spotkania będą poruszane również takie kwestie jak: efektywność energetyczna, wykorzystanie geotermalnego systemu ciepłowniczego do ogrzewania budynków, jak również innych systemów wykorzystujących energię geotermalną np. do produkcji energii elektrycznej.

Na konferencji zostaną przedstawione najnowsze rozwiązania i trendy w zakresie wykorzystania geotermalnego potencjału Polski. Uczestnicy będą mieli okazję dyskutować o możliwościach wykorzystania energii geotermalnej do wsparcia transformacji energetycznej w Polsce w latach 2040-2050.

Ponadto będą omawiane kwestie dotyczące monitorowania systemów geotermalnych, wpływu geotermii na środowisko oraz regulacji dotyczących korzystania z geotermalnego potencjału Polski.

Polska ma unikalny potencjał geotermalny, a jednocześnie jest jednym z największych konsumentów energii w Europie. W związku z tym perspektywy rozwoju sektora geotermalnego w Polsce są bardzo obiecujące. Przegląd warunków geotermalnych pokazuje, że istnieje wiele możliwości wykorzystania energii geotermalnej do celów ciepłowniczych, a także energetyki. Obecnie w kraju istnieją już instalacje ciepłownicze wykorzystujące energię geotermalną, a plany rozwoju tego sektora zakładają m.in. budowę nowych zbiorników wód geotermalnych. Generalne uwarunkowania rozwoju wykorzystania energii geotermalnej opierają się na zrównoważonym wykorzystaniu zasobów naturalnych i wytycznych politycznych w zakresie ochrony środowiska. Proponowane działania obejmują m.in. wspieranie badań naukowych w tym zakresie, a także inwestycje w infrastrukturę, która umożliwi wykorzystanie energii geotermalnej do produkcji ciepła i energii.

Polska rządowa polityka wsparcia finansowego dla rozwoju geotermii, wykorzystanie energii geotermalnej oraz jej dynamiczny rozwój są kluczowymi elementami wzrostu zainteresowania wykorzystaniem geotermii przez samorządy i inwestorów prywatnych. Prace badawcze prowadzone przez ośrodki badawcze i PIG-PIB są niezbędne, aby zapewnić dalszy rozwój wykorzystania energii geotermalnej w naszym kraju.

Geotermalne ciepłownictwo, choć ma swoje wyzwania, jest jednym z najbardziej obiecujących sposobów prowadzenia działalności energetycznej. W ciągu ostatnich kilku lat wiele projektów geotermalnych zostało zrealizowanych na całym świecie, a wiedza na temat technologii wiertniczych, wyposażenia otworów, badań i pomiarów otworowych w odniesieniu do geotermii znacznie się rozwinęła. Ważne jest, aby zebrać i przeanalizować te doświadczenia, aby w przyszłości jeszcze skuteczniej korzystać z geotermii.

Zapraszamy zarówno przedstawicieli organów administracji państwowej, gmin i przedsiębiorstw będących producentami i sprzedawcami energii geotermalnej, jak i instytucje naukowe i jednostki naukowo-badawcze związane z badaniami geologicznymi, do wzięcia udziału w Forum. Oczekujemy na obecność około 100 osób, a dzięki transmisji online na żywo będzie możliwy udział w wydarzeniu dla wszystkich, którzy chcą wykorzystać potencjał wód termalnych w Polsce.

1. Wśród panelistów konferencji znajdą się m.in.:

2. Dr Piotr Dziadzio – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju oraz pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa.

3. Dr inż. Mateusz Damrat – dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB).

4. Dr Andrzej Głuszyński – zastępca dyrektora ds. służby geologicznej, PIG-PIB.

5. Sławomir Mazurek – zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

6. Grzegorz Tobolczyk – dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

7. Dr hab. inż. Beata Kępińska, prof. instytutu, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

8. Hubert Skowron – dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju, Geotermia Polska Sp. z o.o.

9. Wojciech Ignacok – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A.

10. Józef Kurek – burmistrz Mszczonowa.

11. Dr Krzysztof Witkowski – burmistrz miasta Koła.

12. Arkadiusz Biedulski – prezes zarządu UOS Drilling S.A.

13. Sławomir Lorek – prezes zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Konin Sp. z o.o.

14. Medialni zainteresowani udziałem w konferencji powinni wysłać zgłoszenie na adres geotermia@pgi.gov.pl z dopiskiem „Udział mediów”.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ