Home Biznes i finanse MEGARON SA (17/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

MEGARON SA (17/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Megaron S.A nr 20/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana Artura Gibasa jako Członka Rady Nadzorczej.

Pan Artur Gibas posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Technologia Drewna. W roku 2001 ukończył studia w zakresie mechanicznej technologii drewna i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Kontynuował edukację na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej (2006-2007) – Teoria i praktyka zarządzania jakością, oraz na Politechnice Wrocławskiej (2020-2021) – Executive MBE.

W latach (2008-2022) odbył szereg kursów i szkoleń potwierdzonych certyfikatami z zakresu systemów zapewnienia jakości jak również lean management.

Pan Artur Gibas jest Dyrektorem produkcji z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w optymalizacji procesów technologicznych, restrukturyzacji fabryk oraz realizacji projektów wykonawczych w różnych branżach. Posiada praktyczną wiedzę techniczną nabytą przy modernizacji przedsiębiorstw, wdrażaniu lean manufacturing, industry 4.0.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Gibas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Artur Gibas spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ