Home Biznes i finanse LPP SA (27/2022) Wybór biegłego rewidenta

LPP SA (27/2022) Wybór biegłego rewidenta

Zarząd LPP SA („Spółka”) informuje, że w dniu 6 lipca 2022 r. otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 5 lipca 2022 r. uchwały w sprawie wyboru Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. (Grant Thornton), przy ul. abpa Antoniego Baraniaka 88E, 61-131 Poznań, KRS 407558, zarejestrowana na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4055 do przeprowadzenia:

a. badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: 1 lutego 2022 r. – 31 stycznia 2023 r., 1 lutego 2023 r. – 31 stycznia 2024 r. i 1 lutego 2024 r. – 31 stycznia 2025 r.;

b. przeglądów półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w latach obrotowych wskazanych w punkcie poprzedzającym;

c. sporządzenia pisemnego sprawozdania i opinii z badania.

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia stosownej umowy z Grant Thornton, dotyczącej badania, przeglądu sprawozdań finansowych.

Wybór firmy audytorskiej został dokonany po zapoznaniu się przez Radę Nadzorczą Spółki z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przygotowaną zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami Spółki. Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ