Home Biznes i finanse KOMPUTRONIK SA (2/2023) Prognozowany wpływ zakończenia restrukturyzacji na wynik finansowy Komputronik S.A.

KOMPUTRONIK SA (2/2023) Prognozowany wpływ zakończenia restrukturyzacji na wynik finansowy Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 12.01.2023 roku dotyczącego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta podaje do wiadomości publicznej prognozowany wpływ wyżej wskazanego zdarzenia na wyniki finansowe Spółki.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, popartej stanowiskiem nadzorcy wykonania układu, prawomocność zostanie formalnie stwierdzona ze skutkiem na dzień 3 grudnia 2022 r. tj. na dzień, w którym minął termin na złożenie zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta przez Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu. Emitent szacuje, że uprawomocnienie się postanowień układowych w tym dniu będzie miało istotny wpływ na wynik finansowy Spółki w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. w wysokości +146 501 tys. zł (nadzwyczajny zysk niepodlegający zgodnie z ustawą opodatkowaniu podatkiem dochodowym), w tym wartość redukcji wierzytelności zgodnie z założeniami przyjętymi do poszczególnych grup wierzycieli: 124 136 tys. zł oraz dyskonto długoterminowych zobowiązań układowych: 22 365 tys. zł. Powyższe zdarzenie ma istotny wpływ na wynik, który zostanie zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym i ma charakter zdarzenia jednorazowego.

Ponadto w nawiązaniu do noty objaśniającej nr 36 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy opublikowanego w dniu 15 grudnia 2022 r. Emitent informuje, że wpływ uprawomocnienia układu Spółki zależnej Komputronik Biznes Sp. z o.o. z dniem 13 października 2022 r. na wynik finansowy Grupy w okresie od 1 kwietnia 2022 do 31 grudnia 2022 r. wyniósł 12 225 tys. zł w tym wartość redukcji wierzytelności 10 731 tys. zł oraz dyskonto długoterminowych zobowiązań układowych: 1 494 tys. zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ