Home Biznes i finanse GROCLIN SA (29/2022) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H Groclin S.A.

GROCLIN SA (29/2022) Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii H Groclin S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12 z dnia 18 lutego 2022 roku informuje, że w dniu w dniu 21 czerwca 2022 roku powziął wiadomość, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w dniu 20 czerwca 2022 roku, w odpowiedzi na wniosek Emitenta, wydał oświadczenie o zmianie umowy o rejestrację papierów wartościowych, o której mowa w Oświadczeniu KDPW NR 164/2022 z dnia 16 lutego 2022 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2022.

Zmiana umowy o rejestrację papierów wartościowych 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda („Akcje”) dotyczy:

1) oznaczenia Akcji kodem ISIN PLINTGR00096 (poprzednio były oznaczone kodem ISIN PLINTGR00013),

2) rejestracja Akcji nastąpi w dniu 22 czerwca 2022 roku (poprzednio rejestracja Akcji miała nastąpić w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ