Home Biznes i finanse Czterdziestolatkowie na sterze polskich firm – wyniki pierwszej analizy KRS

Czterdziestolatkowie na sterze polskich firm – wyniki pierwszej analizy KRS

Uczestnicy debaty zorganizowanej przez Capital24.tv dotyczącej zarządzania w erze cyfrowej wnieśli cenne spostrzeżenia na temat złożonych wyzwań, przed którymi stoją obecnie organizacje. Dyskusja przyniosła wiele interesujących perspektyw na temat tego, jak przystosować się do zmieniających się realiów cyfrowego świata.

Pierwszy raz przeanalizowano wiek 811 tys. prezesów i członków zarządów z ponad milionem stanowisk, z firm zarejestrowanych w Polsce. Wyniki tego badania pokazują, że na stanowisku prezesa przeważa czterdziestolatek, mężczyzna pochodzący z dużego miasta, a także założyciel(-ka) firm utworzonych w latach 1995-2005. Zgodnie z danymi KRS, ponad ⅕ firm zarejestrowanych to przedsiębiorstwa prowadzone przez trzydziestolatków(-ki), ponad ¼ – czterdziestolatków(-ki), natomiast blisko co szósty prezes(-ka) ma powyżej 70 lat. Przezwyciężenie wiekowych stereotypów w biznesie jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku tworzenia różnorodności. W tym celu powstało Premierowe narzędzie Living Library Klubu Champions of Change, mające na celu wspieranie liderów i liderki działających w Polsce, którzy często spotykają się z uprzedzeniami i stereotypami.

Living Library jest pionierskim narzędziem w zakresie Diversity, Equity & Inclusion, które wprowadza dialog między ludźmi różnymi od siebie. Projekt został zrealizowany dzięki partnerstwu kilkunastu firm, aby umożliwić Czytelnikom zmierzenie się twarzą w twarz ze stereotypami i uprzedzeniami. Jego celem jest zmniejszenie lęku i niezrozumienia wobec tego, co obce. Spotkania z Żywą Książką pozwalają na wypracowanie zrozumienia dla odmienności oraz promowanie odważnych postaw wychodzących poza konwencje.

Living Library to nowatorskie narzędzie, które wspiera wdrożenie polityki Diversity, Equity & Inclusion w biznesie. Podczas wydarzenia z okazji 5-lecia Klubu Champions of Change odbędzie się jego premiera, co czyni go fenomenem nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Projekt pozwala uczestnikom na osobiste doświadczenie odmienności, a nie tylko poznanie jej teoretycznych aspektów. Jest to szansa, by doświadczyć budowania zrozumienia i akceptacji dla innych, co wpływa na wzmocnienie zaufania między ludźmi i zmniejszenie dyskryminacji.

Analiza KRS pod kątem wieku prezesów(-ek) firm zarejestrowanych w Polsce wykazała, że najwięcej z nich to osoby w wieku od 41 do 50 lat, stanowią one blisko 40% wszystkich prezesów. Kolejne trzy przedziały wiekowe – od 31 do 40 lat, od 51 do 60 lat oraz od 61 do 70 lat – zajmują odpowiednio 35%, 15% i 10%. Nieco ponad 1% prezesów jest zarejestrowanych w KRS w przedziale od 14 do 23 lat, natomiast najstarszy przedział wiekowy – powyżej 70 lat – stanowi mniej niż 1% wszystkich prezesów.

Klub Champions of Change podjął się zadania stworzenia platformy wymiany doświadczeń i wiedzy, która będzie inspirować do tworzenia nowych inicjatyw wspierających różnorodność w biznesie. Ideą jest wspieranie zarówno starszych, jak i młodszych pracowników i pracownic w rozwoju ich kariery zawodowej. W celu stworzenia efektywnego środowiska pracy na najwyższym poziomie, Klub Champions of Change zamierza tworzyć inicjatywy mające na celu wyrównanie szans młodych ludzi w pracy.

Według aktualnych danych, co najmniej ¼ firm w naszym kraju jest w rękach czterdziestolatków(-ek). Zdecydowanie większa liczba osób w wieku od 23 do 30 lat pełni też kluczowe funkcje w firmach – niemal 5 proc. Trzydziestolatkowie(-czki) pracujący na stanowiskach kierowniczych stanowią aż 21,5 proc., a udział czterdziestolatków(-ek) wynosi 28,4 proc. U osób starszych, po czterdziestce, wciąż jest wyższy udział w kadrach kierowniczych, ale z każdą kolejną grupą wiekową jest on coraz niższy.

Analiza KRS wskazuje, że statystyczny prezes to mężczyzna w wieku 40 lat. Jego firma produkcyjna, przemysłowa lub budowlana znajduje się w dużych aglomeracjach miejskich, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków czy Katowice. Przedsiębiorstwo to zostało założone w przedziale czasowym między 1995 a 2005 rokiem, a jego działalność jest ukierunkowana na zapewnienie zysków właścicielom.

Niemal co czwarta osoba w zarządach ma 70 lat lub więcej

23,8 proc. członków(-iń) zarządów w sektorze usługowym ma 70 lat lub więcej. Oprócz branży usługowej wśród tej grupy wiekowej znajdują się także osoby zatrudnione w administracji publicznej i obronie narodowej (11 proc.), leśnictwie, łowiectwie i rolnictwie (8,2 proc.), a także w obsłudze rynku nieruchomości (6 proc.). Nie mniejszy udział w prezesurach mają reprezentanci(-ki) leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa (9,3 proc.), górnictwa i wydobywania (8,7 proc.), przetwórstwa przemysłowego (6,4 proc.) oraz pozostałej działalności usługowej (7,1 proc.).

Dun & Bradstreet Poland zanalizowało statystyki dotyczące ponad 811 tys. osób, z których każda pełniła inną funkcję. Przeprowadzone badanie opierało się na siedmiu grupach wiekowych, w zakresie od 14 do 23 lat oraz od 23-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ