Home Biznes i finanse CYFROWY POLSAT SA (12/2022) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki

CYFROWY POLSAT SA (12/2022) Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. decyzji o ustanowieniu zabezpieczeń za zobowiązania spółki Great Wind sp. z o.o. wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych oraz udzieleniu pożyczki

Zważywszy, że:

? Cyfrowy Polsat S.A („Spółka”) jest stroną umowy przedwstępnej, zawartej z ZE PAK S.A. z siedzibą w Koninie („ZE PAK”) dotyczącej nabycia przez Spółkę udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie („PAK-PCE”), reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r.,

? w dniu 10 czerwca 2022 roku PAK-PCE nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Great Wind sp. z o.o. („Spółka Projektowa”) celem realizacji budowy i eksploatacji instalacji OZE w postaci zespołu 33 turbin wiatrowych w obrębie gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie, z potencjałem budowy farmy fotowoltaicznej w ramach uzyskanej mocy przyłączeniowej projektu („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”), o czym ZE PAK informował w raporcie bieżącym nr 21/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku podjął decyzję o ustanowieniu przez Spółkę poręczeń lub gwarancji na rzecz spółki grupy Vestas („Vestas”), zabezpieczających wykonanie zobowiązań Spółki Projektowej wynikających z umowy dostawy i instalacji turbin wiatrowych przez Vestas („Gwarancje”). Gwarancje zostaną ustanowione w celu umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Kwota Gwarancji nie przekroczy 96.000.000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów euro).

Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił o udzieleniu przez Spółkę pożyczki do PAK-PCE do kwoty nie wyższej niż ekwiwalent 236.400.000,00 PLN (słownie: dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta tysięcy złotych) („Pożyczka”) celem umożliwienia realizacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ