Home Biznes i finanse CIS: we wtorek zakończyło się VIII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Burgos (komunikat)

CIS: we wtorek zakończyło się VIII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Burgos (komunikat)

– Centrum Informacyjne Senatu informuje:

12 lipca br. w Burgos w Hiszpanii zakończyło się dwudniowe VIII Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne, w którym uczestniczył Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją. W jej składzie znaleźli się: Wicemarszałkini Senatu RP i przewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej Gabriela Morawska-Stanecka; wiceprzewodnicząca Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej Margareta Budner; członkowie Senackiej Grupy Polsko-Hiszpańskiej senatorowie: Halina Bieda, Danuta Jazłowiecka, Wojciech Konieczny, Ewa Matecka, a także senatorowie Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Władysław Komarnicki oraz Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

W dokumencie końcowym obrad polscy i hiszpańscy parlamentarzyści wzywają Rosję do natychmiastowego zaprzestania masowych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną oraz do natychmiastowego, całkowitego i bezwarunkowego wycofania się z uznanego przez społeczność międzynarodową terytorium Ukrainy. Parlamentarzyści popierają również wyrażone przez rządy swoich krajów zobowiązanie do wyjaśnienia zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych przez Rosję w Ukrainie oraz do postawienia sprawców tych zbrodni przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Uczestnicy Forum wyrażają uznanie dla odwagi i determinacji narodu oraz instytucji ukraińskich w obronie swojej suwerenności i wolności. Wzywają swoje rządy, Unię Europejską i NATO do niezłomnego i realnego zaangażowania w pomoc Ukrainie w jej prawie do obrony przed rosyjską agresją. W ocenie uczestników Forum przyjęcie sankcji przez Unię Europejską zwiększa presję na Rosję, by zakończyła wojnę w Ukrainie. Polscy i hiszpańscy parlamentarzyści zwracają uwagę na to, jak ważne jest przyłączenie się wszystkich krajów do unijnych sankcji oraz zapewnienie przez UE solidarności między państwami członkowskimi, równych szans na jednolitym rynku i bezpieczeństwa dostaw energii, w celu stopniowego wyeliminowania zależności od rosyjskich paliw kopalnych.

Uczestnicy Forum docenili hojne przyjęcie ukraińskich uchodźców przez Polaków i ich rząd, których zdecydowana reakcja zapobiegła wybuchowi bardzo poważnego kryzysu humanitarnego w Europie. Podkreślili też znaczenie wsparcia, jakiego będzie potrzebował naród ukraiński, aby odbudować swój kraj i podzielili potrzebę ciągłej pomocy, jakiej będzie potrzebowała Ukraina aby zaspokoić potrzeby humanitarne i płynność finansową. W konkluzjach Forum czytamy także o zagrożeniu dla bezpieczeństwa żywnościowego, jakie niesie ze sobą wojna w Ukrainie oraz o tym, że NATO i UE powinny odgrywać komplementarne i wzajemnie wzmacniające się role. „Polscy i hiszpańscy parlamentarzyści wzywają do jedności państw demokratycznych w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa, przed którymi stoi świat i pokładają zaufanie w NATO” – czytamy we wnioskach końcowych.

Do sytuacji w Ukrainie nawiązał także w swoim podsumowującym obrady wystąpieniu Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki. Jak mówił, niczym nieuzasadniona agresja Rosji na Ukrainę przybrała charakter bestialski. „Armia rosyjska zgodnie ze swoja okrutną doktryną z pełną premedytacją dopuszcza się coraz to okrutniejszych zbrodni, przede wszystkim na zupełnie niewinnej ludności cywilnej. I dlatego te wszystkie zbrodnie muszą zostać ukarane, a ich sprawcy pociągnięci do odpowiedzialności, tak jak to się działo po II wojnie światowej w Norymberdze” – podkreślił Marszałek Senatu. Zaznaczył, że nim do tego dojdzie, musimy utrzymać ciągłe, a nawet coraz większe dostawy uzbrojenia dla walczących żołnierzy ukraińskich. „Oni walczą za nas. Dzięki nim ten konflikt ten konflikt nie rozlewa się na inne państwa” – powiedział prof. Tomasz Grodzki. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Polska i Hiszpania, wykorzystując cały swój potencjał militarny, ekonomiczny, finansowy, i humanitarny będą w sposób ciągły wspierać walczący bohaterski naród ukraiński „aż do wygnania okupanta z granic wolnej, niepodległej, suwerennej Ukrainy”. „Jeżeli nie skonsolidujemy działań poświęconych wspólnemu bezpieczeństwu, w przyszłości może nas czekać globalna katastrofa. Przypomnę, że wschodnia granica Polski jest granicą UE i NATO” – ostrzegał Marszałek Tomasz Grodzki. Jak mówił, chciałby, aby w czasie następnych polsko-hiszpańskich spotkań „nie trzeba było z trwogą dyskutować o zagrożonym bezpieczeństwie naszych narodów, granic, kontynentu i całego świata”. „Liczę, że gdy następnym razem spotkamy się – tym razem w Polsce, będziemy mogli cieszyć się ze spokojnego nieba nad głowami” – powiedział Marszałek Senatu RP.

Zakończenie obrad poprzedziła sesja poświęcona relacjom dwustronnym w zakresie edukacji, kultury i turystyki. Występująca w niej senator Halina Bieda podkreśliła, że na parlamentarzystach spoczywa odpowiedzialność wobec swoich narodów, by dbać nie tylko o rozwój gospodarczy czy bezpieczeństwo, ale też o dobro wspólne, jakim jest dziedzictwo kulturowe. W ocenie wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej do tego, by je poznać, docenić i szanować, potrzebna jest edukacja, w tym znajomość języków. Senator zwróciła uwagę na rolę nie tylko rządowych programów w tym zakresie, ale także inicjatyw na poziomie regionalnym. Halina Bieda odwołała się do dokumentu końcowego Forum, w którym jest między innymi mowa o tym, że relacje między państwami są szczególnie silne i istotne, gdy przekładają się na wzajemne poznanie i szacunek między narodami „Polska i Hiszpania to dwa kraje o ogromnej tradycji kulturowej, które powinny dokładać wszelkich starań, by pielęgnować te więzi” – podkreśliła senator Bieda, cytując fragment dokumentu. Zwróciła także uwagę na konkluzje Konferencji o przyszłości Europy, w których także zawarte zostały zalecenia dotyczące współpracy w zakresie kultury i edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego i zawodowego, dziedzictwa kulturowego, czy edukacji dla klimatu. W ocenie senator Haliny Biedy Polska i Hiszpania mają w tym zakresie wiele wspólnego – w tym kontekście wymieniła ona wspólne projekty, realizowane przez Uniwersytet Śląski, Instytut Cervantesa oraz Instytut Polski w Madrycie. „Wszystko to, co realizujemy w dziedzinie kultury, edukacji, zwłaszcza uczenia się swoich języków, ma niezwykłe znaczenie dla budowania relacji i wzajemnego poznania się i wzmacniania wspólnoty europejskiej” – podkreśliła senator Bieda.

Obok przywołanych przez senator Halinę Biedę fragmentów dokumentu końcowego, polscy i hiszpańscy parlamentarzyści podkreślili w nim, że oba kraje, połączone silnymi więzami przyjaźni, utrzymują od 1992 roku strategiczne relacje, które przejawiają się we wszystkich dziedzinach. Wyrazili przekonanie, że regularne spotkania w ramach forów parlamentarnych przyczyniają się do zbliżenia między instytucjami i narodami. „Polscy i hiszpańscy parlamentarzyści zachęcają do kontynuowania dialogu politycznego i sektorowego między naszymi rządami oraz do dalszych działań na rzecz utrzymania szerokiej zbieżności stanowisk Polski i Hiszpanii w najważniejszych sprawach europejskich i międzynarodowych” – czytamy we wnioskach końcowych Forum.

W obradach VIII Forum Polsko-Hiszpańskiego uczestniczyła także delegacja Sejmu RP pod przewodnictwem Wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej oraz delegacje obu izb parlamentu Hiszpanii na czele z przewodniczącą Kongresu Deputowanych Meritxell Batet Lamaña oraz przewodniczącym Senatu Hiszpanii Anderem Gil Garcíą.

Pozdrawiamy

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mml/


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ