Home Biznes i finanse ZE PAK SA (39/2022) Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

ZE PAK SA (39/2022) Nabycie przez spółkę zależną ZE PAK S.A., tj. PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. projektu wiatrowego

Zarząd spółki ZE PAK SA („Spółka”) informuje, że w dniu 2 grudnia 2022 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) („PAK-PCE”) nabyła od osoby fizycznej („Sprzedający”) 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy („Udziały”), stanowiących łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod nazwą Elektrownie Wiatrowe Dobra sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi („Spółka Projektowa”).

PAK-PCE nabyła Udziały od Sprzedającego („Transakcja”) w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE w obrębie gminy Dobra, powiat turecki, województwo wielkopolskie („Przedsięwzięcie Inwestycyjne”).

Przedsięwzięcie Inwestycyjne przewiduje budowę farmy wiatrowej składającej się z 2 (dwóch) turbin wiatrowych o łącznej mocy 7,8 MW („Farma”). Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję Farmy na ok. 24 GWh. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. Łączne szacowane nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Farmy wyniosą blisko 17 mln EUR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ