Home Zdrowie i styl życia Tytoń 21: nowa szansa dla młodych, aby uniknąć nałogu

Tytoń 21: nowa szansa dla młodych, aby uniknąć nałogu

Polska Koalicja ZDROWE PŁUCA obchodzi Światowy Dzień bez Tytoniu jako okazję do podjęcia działań w celu wdrożenia projektu Tytoń 21 w Polsce, który zakłada, że papierosy i inne wyroby tytoniowe będą dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich.

„Młody mózg jest bardzo podatny na uzależnienia. Chcemy odsunąć czas rozpoczęcia palenia, aby młode osoby tak szybko się nie uzależniały” – mówi.

Polska dołączyłaby do czterech innych państw, które zdecydowały się podjąć działania mające na celu opóźnienie inicjacji nikotynowej wśród młodych ludzi.

Dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, wskazuje, że problem palenia dotyczy już dzieci w wieku 12 lat, a szybki wzrost liczby uzależnionych młodych ludzi jest największym zmartwieniem.

Eksperci ostrzegają, że wszelkie formy nikotyny – w tym papierosy elektroniczne i saszetki – są szkodliwe dla zdrowia i powinny zostać wyeliminowane.

Polska powinna dołączyć do innych krajów, które wprowadziły środki mające na celu zapobieganie inicjacji nikotynowej młodych ludzi. Celem tego projektu jest ograniczenie szkodliwych skutków palenia wśród najmłodszych.

Według Dariusza Poznańskiego, dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia, wprowadzenie nowych wyrobów tytoniowych spowodowało wygenerowanie dodatkowych wpływów z akcyzy, lecz jednocześnie przyczyniło się do 25-procentowego obniżenia PKB z powodu zdrowotnych skutków palenia tytoniu.

„W Polsce malał odsetek palących regularnie, jednak pojawienie się produktów alternatywnych, w tym podgrzewaczy tytoniu, których sprzedaż w latach 2018-2020 wzrosła w całej UE o ponad 2000 proc. sprawiło, że ten spadek się zatrzymał” – zaznaczył Dariusz Poznański.

Minister Zdrowia poinformował, że podejmowane są kroki w celu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących tytoniu. Zgodnie z narodową strategią onkologiczną, pojawią się specjalistyczne poradnie, w których chorzy będą mieli szansę skorzystać z profesjonalnej pomocy w odstawieniu nałogu. Samorządy otrzymają również wsparcie, aby inicjować działania mające na celu ograniczenie palenia.

Władze zapowiedziały również, że wypracują nowe ram prawnych dotyczących tytoniu. Narodowa strategia onkologiczna przewiduje utworzenie specjalistycznych ośrodków, które będą oferować pacjentom profesjonalną pomoc w zerwaniu z nałogiem. Ponadto, lokalne samorządy otrzymają wsparcie w zakresie akcji przeciwko paleniu.

„Myślimy o płucach przez całe życie: od narodzin, od poczęcia, aż do końca, a palenie jest główną przyczyną niebezpiecznych, często śmiertelnych chorób układu oddechowego. Tytoń 21, inicjatywa zainaugurowana przez Europejskie Towarzystwo Oddechowe, ma uchronić młodzież nie tylko przed nałogiem, ale przed schorzeniami, które skrócą im życie” – podkreśla dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska.

„Coraz młodsze dzieci sięgają po papierosy i zaczynają pracować na schorzenia, które będą widoczne po latach, łącznie z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc czy chorobami nowotworowymi” – tłumaczy.

Prof. Katarzyna Krenke, przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Pneumonologii Dziecięcej, twierdzi, że w Polsce problem palenia nowych wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych, narasta. W szczególności wśród młodzieży stanowi ona już główne źródło nałogowego palenia.

Według prof. Krenke, skutkiem tego jest wzrost liczby chorób układu oddechowego u młodzieży, co powoduje obniżenie jakości ich życia i odczuwalne konsekwencje w przyszłości.

Badania i obserwacje prowadzone przez Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej, wskazują jednoznacznie na rosnący problem palenia nowych wyrobów tytoniowych wśród młodzieży.

Prof. Krenke zaleca wszystkim rodzicom, aby zwracali szczególną uwagę na to, co ich dzieci robią poza domem, a także zachęca do edukacji na temat szkodliwości palenia papierosów i nowych wyrobów tytoniowych.

Polskie Towarzystwo Pneumonologii Dziecięcej apeluje do rodziców i innych opiekunów o zwrócenie uwagi na konsekwencje palenia wyrobów tytoniowych, w szczególności papierosów elektronicznych. Prof. Katarzyna Krenke, przedstawicielka tego towarzystwa, wskazuje, że dobrze zaplanowana edukacja może przynieść znaczące korzyści społeczne.

Aby zapobiec szkodliwym skutkom nałogowego palenia, Pneumonologii Dziecięcej zachęca do wspólnego działania wszystkie instytucje zaangażowane w opiekę nad dziećmi i młodzieżą.

„Jest coraz więcej badań wykazujących szkodliwość tych substancji w odniesieniu do zdrowia. Dlatego warto obalać mit, że palenie elektronicznych papierosów to jest coś lepszego niż palenie tytoniu tradycyjnego” – zaznacza prof. Katarzyna Krenke.

„Aerozol generowany przez papierosy elektroniczne czy systemy podgrzewania tytoniu nie jest bezpieczną parą wodną jak niektórzy twierdzą, zawiera bowiem wiele szkodliwych substancji, m.in. nikotynę, która jest bardzo silnie uzależniającym środkiem, a także substancje rakotwórcze: toluen i benzopiren” – wyjaśnia.

Według dr Marii Stańczyk, wiceprzewodniczącej Klubu Młodych Pneumonologów Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, nowe wyroby tytoniowe są wątpliwymi produktami dla zdrowia. Stwierdza ona, że ze względu na brak danych dotyczących stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w nowych produktach tytoniowych, występujących w zależności od rodzaju użytego e-liquidu, sposobu inhalacji, zastosowanego urządzenia, a także od sposobu jego użytkowania, wykorzystywanie tych produktów ma wątpliwe potwierdzenie w zakresie bezpieczeństwa.

Klub Młodych Pneumonologów Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, w osobie dr Marii Stańczyk, podkreśla, że nowe produkty tytoniowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Według dr Stańczyk wielu użytkowników tych produktów nie zdaje sobie sprawy, że stężenie potencjalnie szkodliwych dla zdrowia substancji może się zmieniać w zależności od rodzaju użytego e-liquidu, sposobu inhalacji, zastosowanego urządzenia, a także od sposobu jego użytkowania.

Dr Stańczyk wskazuje, że istnieje wiele wątpliwości i niewiadomych w zakresie bezpieczeństwa nowych produktów tytoniowych, dlatego też zdecydowanie odradza ich stosowanie. W jej ocenie, nowe wyroby tytoniowe nie są wystarczająco bezpieczne i stanowią dla zdrowia poważne zagrożenie.

„Przykładowo, jeżeli mamy jakieś urządzenie i zastosujemy różne ustawienia mocy, stężenie tych substancji szkodliwych będzie różne w zależności od tego, jaką moc zastosujemy. Znaczenie ma również liczba zaciągnięć czy sposób użytkowania, jak również zastosowany aromat e-liquidu. Niektóre smaki są potencjalnie bardziej szkodliwe niż inne” – podkreśla dr Maria Stańczyk.

Ostatnio na rynku pojawiły się saszetki nikotynowe, które przeznaczone są do użytku wewnątrzustnego. Są to mikroskopijne woreczki wypełnione nikotyną, które umieszcza się w jamie ustnej i powodują wchłanianie się nikotyny do organizmu. Saszetki nikotynowe okazały się być bardzo skuteczne w zapobieganiu paleniu tradycyjnych papierosów.

„Są już doniesienia, że saszetki nikotynowe w dłuższej perspektywie mogą mieć potencjalnie efekt kancerogenny na jamę ustną bądź przewód pokarmowy, tak więc nie są to produkty obojętne dla zdrowia” – zaznacza ekspertka.

Uczestnicy Konferencji Polskiej Koalicji ZDROWE PŁUCA, zorganizowanej 30 maja, zwrócili uwagę na szkodliwe skutki palenia tytoniu dla rozwoju chorób płuc. Wykładowcy przedstawili także aktualne możliwości leczenia uzależnienia w polskim systemie ochrony zdrowia oraz zaprezentowali planowane działania Koalicji zmierzające do ograniczenia zjawiska palenia w naszym kraju. Światowy Dzień bez Tytoniu, który przypada następnego dnia, był okazją do szerszego poruszenia tematu.

Polska Koalicja ZDROWE PŁUCA zobowiązuje się do wdrożenia i wzmocnienia działań mających na celu poprawę jakości świadczeń zdrowotnych, jak również do podejmowania aktywności edukacyjnej, komunikacyjnej i opiniodawczej w kontekście chorób płuc, zarówno w perspektywie pacjenta, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Koalicja działa w celu zapobiegania postępującej zachorowalności i śmiertelności spowodowanej chorobami płuc. Wspiera ona tworzenie strategii polskiego pulmonologa, doskonalenie opieki nad osobami cierpiącymi na choroby układu oddechowego, koncentrując się na poprawie zdrowia płuc w kontekście problemów pandemicznych i podnoszeniu świadomości dotyczącej wyzwań związanych ze zdrowiem oddechowym. 


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ