Home Biznes i finanse SYNEKTIK SA (5/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

SYNEKTIK SA (5/2023) Informacja o zawarciu istotnej umowy na system robotyczny da Vinci

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 50/2022 z 29 grudnia 2022 r. dotyczącego złożenia istotnej oferty w postępowaniu przetargowym na system robotyczny do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci, Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, że Spółka zawarła istotną umowę pomiędzy Spółką a Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań (Szpital)

Umowa dotyczy sprzedaży, dostawy, instalacji i uruchomienia systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z niezbędnym wyposażeniem dla Szpitala, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wartość 12 704 450,00 zł netto.

Realizacja dostawy systemu da Vinci nastąpi w terminie do 60 dni od zawarcia umowy. Okres gwarancji na dostawę systemu wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Spółkę nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane przez Zarząd Synektik za istotne, gdyż jej wartość netto wynosi blisko 7,6 proc. wartości skumulowanych przychodów Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów, a więc przekracza poziom określony wewnętrznie przez Spółkę w indywidualnych standardach raportowania. Przychody uzyskane z realizacji projektu wpłyną na wyniki sprzedaży w roku finansowym 2022, trwającym od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ