Home Biznes i finanse SERINUS ENERGY PLC (5/2022) Rozpoczęcie programu badań sejsmicznych 2D w Rumunii

SERINUS ENERGY PLC (5/2022) Rozpoczęcie programu badań sejsmicznych 2D w Rumunii

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej […], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka”) notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki zawiadamia, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o rozpoczęciu w Rumunii programu badań sejsmicznych 2D, obejmujących 105 km. Prace przy pozyskiwaniu danych zostały zaplanowane na dziesięć dni. Pozyskane dane zostaną następnie poddane przetworzeniu oraz analizie tzw. zmiany amplitudy z offsetem (ang. amplitude variation with offset – AVO).

Program będzie realizowany na północ od złoża gazu Moftinu i pozwoli na dodatkowe rozpoznanie sejsmiczne najbardziej perspektywicznych obiektów poszukiwawczych Spółki w tym rejonie. Celem programu jest pozyskanie danych z nowych obszarów oraz uzupełnienie danych sejsmicznych 2D pozyskanych w toku uprzednich badań. Po przetworzeniu danych, Spółka oczekuje, że wyniki pozwolą na obniżenie ryzyka związanego ze zidentyfikowanymi dotychczas obiektami poszukiwawczymi, a także na optymalną lokalizację trzech nowych odwiertów w ramach planowanego programu wierceń, którego realizacja ma się rozpocząć w trzecim kwartale 2022 r.

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO EKSPERTA

Zgodnie z Regulaminem AIM dla Spółek informacje techniczne zawarte w niniejszym komunikacie zostały zweryfikowane i zaakceptowane przez pana Stuarta Morrisona, Dyrektora Operacyjnego Serinus Energy plc. Stuart Morrison jest uprawnionym ekspertem w rozumieniu Wytycznych London Stock Exchange dla Spółek Wydobywczych, Naftowych i Gazowych (ang. London Stock Exchange’s Guidance Note for Mining and Oil and Gas Companies) i posiada kwalifikacje zawodowe i techniczne w zakresie prowadzenia działalności naftowej. Pan Morrison posiada tytuł Bachelor of Science (z wyróżnieniem I stopnia) w dziedzinie inżynierii chemicznej oraz tytuł Master of Engineering w dziedzinie inżynierii naftowej, oba uzyskane na Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu. Ma ponad 34-letnie doświadczenie operacyjne w przemyśle naftowym i gazowym, które zdobył piastując szereg stanowisk kierowniczych wyższego szczebla.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ