Home Polityka i społeczeństwo Rozliczenia VAT. Szansa dla firm ukaranych przez fiskus przed 6 czerwca 2023 r

Rozliczenia VAT. Szansa dla firm ukaranych przez fiskus przed 6 czerwca 2023 r

Podczas nakładania dodatkowego „karnego” zobowiązania podatkowego, organ musi uwzględnić okoliczności towarzyszące naruszeniu podatnika, aby zachować zasadę proporcjonalności. Zmiany w ustawie o VAT wprowadzono 6 czerwca 2023 r., jednak mają one zastosowanie do postępowań i kontroli wszczętych przed wejściem w życie nowej regulacji. W niektórych przypadkach organy podatkowe zapominały o tym zastrzeżeniu, co może stanowić szansę dla firm, które padły ofiarą błędów organów podatkowych.

Nakładane na firmy sankcje nieproporcjonalne do naruszeń są kwestią sporną. Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatnikowi na podstawie art. 112b ustawy o VAT sprzed 6 czerwca 2023 r. może być uznane za naruszenie prawa, gdyż przepis ten nie uwzględniał możliwości miarkowania wysokości zobowiązania w zależności od okoliczności. To stoi w sprzeczności z zasadą proporcjonalności sankcji do stopnia naruszeń, akcentowaną przez TSUE – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie jednej z firm, która ujmowała puste faktury w swoich rozliczeniach.

Decyzje podatkowe powinny uwzględniać konstytucyjną zasadę proporcjonalności sankcji do stopnia naruszeń, co zostało potwierdzone przez TSUE. Ustalenie dodatkowego zobowiązania podatnikowi powinno być miarodajne w zależności od okoliczności towarzyszących naruszeniom, a nie być naruszeniem prawa. To jest istotne, aby uniknąć nieproporcjonalnych sankcji dla firm.

Kwestionowane rozliczenia

W czerwcu 2022 r. naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował rozliczenia firmy budowlanej za lata 2017-2018. Zarzucił firmie ujęcie w rejestrze zakupów faktur niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym tzw. „pustych faktur” nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wśród zarzutów znalazło się także zaniżenie zobowiązania w VAT poprzez uwzględnienie faktur objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia oraz odliczenie VAT z faktur zakupu alkoholu, niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Podejrzane powiązania między firmami

Organ zauważył, że dostawca materiałów, usług i wykonawca robót miał siedzibę pod adresem udostępnionym mu przez firmę na podstawie ustnego użyczenia. Ponad 70% sprzedaży dokonywał na rzecz tego właśnie przedsiębiorcy, a pozostałe 30% w ramach konsorcjum, w skład którego wchodziła spółka z o.o. (wykonawca) i ten sam przedsiębiorca, będący jednocześnie wiceprezesem zarządu tejże spółki. Naczelnik urzędu skarbowego uznał więc, że transakcje pomiędzy tak powiązanymi podmiotami nie były prawdziwe. Po wszczęciu kontroli podatkowej, wspólnicy spółki z o.o. nie przedłożyli protokołu odbioru robót, co zrobili dopiero w toku postępowania podatkowego. Protokół ten nie zawierał informacji o tym, jakie dokładnie prace wykonano. Naczelnik uznał, że to świadczyło o problemach wystawcy faktur z przyporządkowaniem wykonanych prac o znacznej wartości do nieruchomości należącej do odbiorcy tych robót.

Usługi administracyjne dla firmy budowlanej na ponad 1,5 mln zł

Organowi nie dostarczono umów współpracy między wystawcą a odbiorcą faktury, co wzbudziło dodatkowe wątpliwości. Sprzedaż usług administracyjnych opiewała na kwotę ponad 1,5 mln zł, a prezes zarządu nie potrafił podać ich zakresu ani osoby wykonującej usługi. Dodatkowo firma nie uwzględniła części faktur w rozliczeniu VAT, co wydaje się wątpliwe, biorąc pod uwagę, że obie firmy miały tę samą główną księgową.

Jeśli Twoja firma została ukarana przez fiskusa, istnieje szansa na rozliczenie VAT przed 6 czerwca 2023 r. Więcej informacji znajdziesz pod adresem: https://kancelaria-skarbiec.pl/rozliczenia-vat-szansa-dla-firm-ukaranych-przez-fiskus-przed-6-czerwca-2023-r/

Autor: Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców. Więcej informacji na stronie kancelaria-skarbiec.pl


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ