Home Biznes i finanse Rewitalizacja Odry: Nowe możliwości dla polskiego regionu

Rewitalizacja Odry: Nowe możliwości dla polskiego regionu

Lotniczy konkurs dla studentów

17 marca 2023 r. odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursie na najlepszą pracę dyplomową, zorganizowanym przez PLL LOT. Wyróżnieni otrzymali wiele atrakcyjnych nagród, w tym:

 • 3-miesięczne płatne staże pod skrzydłami LOT-u
 • Nagrodę pieniężną
 • Bilety lotnicze

Organizatorzy, szczególnie cieszą się z tego, że konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. To już druga edycja inicjatywy, która ma na celu propagowanie wiedzy o lotnictwie wśród uczelni wyższych oraz wyróżnienie najzdolniejszych studentów pasjonujących się awiacją.

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu mają wyjątkową okazję do poznania branży lotniczej z bliska, zdobycia nowych umiejętności i doświadczenia oraz zastosowania swojej wiedzy w praktyce. Ponadto, uczestnicy będą mogli poznać pracę w zawodzie pilota, pracownika operacji lotniczych czy pracownika z zakresu zarządzania ruchem lotniczym.

Świat wciąż się zmienia, a technologia lotnicza staje się coraz bardziej zaawansowana. Dlatego też inicjatywy takie jak lotniczy konkurs dla studentów są tak ważne dla rozwoju branży lotniczej i pozwalają na wyłonienie młodych, zdolnych ludzi, którzy będą jej przyszłością.

Nowe możliwości dla inwestycji gospodarki wodno-ściekowej

Nowe prawo umożliwia inwestorom korzystanie z pierwszeństwa w uzyskiwaniu środków finansowych na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych. Co więcej, skracane są terminy administracyjne dla realizacji tych procesów inwestycyjnych. Jest to bardzo ważne, ponieważ pozwala na szybszy rozwój gospodarki wodno-ściekowej i ochronę środowiska wodnego.

Inspekcja Wodna

Ponadto, tworzona jest wyspecjalizowana służba – Inspekcja Wodna, która ma za zadanie wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód i szkodliwych działań w środowisku wodnym.

Strategia dla przyszłych działań

Kolejnym projektem jest przeprowadzenie działań analityczno-planistycznych dotyczących infrastruktury znajdującej się na rzece Odrze i jej dopływach. Na ich podstawie mają być planowane kolejne inwestycje środowiskowe, dzięki czemu zapewnimy sobie lepszy poziom ochrony środowiska wodnego w przyszłości.

Zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych

Ustawa przewiduje również możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym. Fakt, że wprowadza się tego typu zapisy, oznacza, że państwo coraz bardziej przywiązuje uwagę do ochrony środowiska i że decyzje dotyczące jego ochrony będą coraz bardziej wyważone.

Można powiedzieć, że nowe prawo daje inwestorom możliwość szybszego i skuteczniejszego wprowadzenia działań środowiskowych oraz zwiększa poziom ochrony środowiska wodnego w dorzeczu rzeki Odry. Aby to jeszcze bardziej ułatwić, ustawodawca wprowadza również szereg przepisów dotyczących pozwoleń wodnoprawnych. Wszystko to powoduje, że wprowadza się zmiany w korzystny sposób wpływające na ochronę środowiska.

 • Pierwszeństwo w uzyskiwaniu środków finansowych na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacyjnych
 • Skracanie terminów administracyjnych w realizacji tych procesów inwestycyjnych
 • Tworzona służba – Inspekcja Wodna, która ma wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód
 • Działania analityczno-planistyczne dotyczące infrastruktury znajdującej się na rzece Odrze i jej dopływach
 • Możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego w sytuacji, gdy stwarza on stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku

Dzięki wprowadzeniu tych zmian, będziemy w stanie zapewnić sobie skuteczniejszą ochronę środowiska wodnego, a także skuteczniejsze wprowadzanie nowych inwestycji gospodarki wodno-ściekowej. Wszystko to sprawia, że nowe prawo jest bardzo przydatnym narzędziem w zakresie zapewniania lepszej ochrony środowiska naturalnego.

Podsumowanie

 • Zaostrzone kary finansowe i administracyjne za wykroczenia związane z gospodarką wodną
 • Nowy system stawek opłat za korzystanie ze środowiska
 • Wsparcie procesu monitoringu wód poprzez wykonanie przyrządów pomiarowych oraz systemów retencyjno-dozujących

Nowe przepisy to znacząca zmiana zasad zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Umożliwią one lepszą ochronę środowiska i zachowanie jego żywotności. Będą to zmiany, które przyczynią się do poprawy jakości wody oraz zapewnią bezpieczeństwo i trwałość gospodarki wodnej w Polsce.

Monitorowanie zagrożeń wód powierzchniowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło się koordynacji rozwoju monitoringu wód, który zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie to zapewni monitorowanie zagrożeń wód powierzchniowych poprzez nowoczesny system monitorowania wraz z systemem wczesnego reagowania na wypadek kryzysu lub awarii. Sieć monitoringu będzie miała ogólnopolski charakter i będzie dotyczyć wszystkich kluczowych śródlądowych wód powierzchniowych. Ponadto duże podmioty gospodarcze, dokonujące zrzutu wód zasolonych do cieków wodnych, będą zobligowane do zrealizowania i sfinansowania systemu monitoringu powyżej i poniżej miejsc swoich zrzutów:

 • mierzenie przepływu wody
 • mierzenie temperatury wody
 • monitorowanie poziomu wody
 • monitorowanie jakości wody

Obecnie projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych oraz uzgodnień z podmiotami nadzorowanymi (IMGW, PGW WP). Po zakończeniu tego etapu projekt ustawy trafi do uzgodnień międzyresortowych i będzie można się z nim zapoznać na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Wdrożenie monitoringu wód powierzchniowych na terenie całej Polski to ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wszelkie kwestie związane z monitorowaniem wód będą nadzorowane przez instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, a dane będą dostępne dla społeczności. Oprócz tego, wdrażany system monitorowania wody zapewni możliwość wczesnego wykrywania zagrożeń, co pozwoli na skuteczniejszą ochronę wód powierzchniowych.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ