Home Biznes i finanse Raport Mobility 2032: Czy jesteś gotowy? – nowy raport PITD i Webfleet Solutions

Raport Mobility 2032: Czy jesteś gotowy? – nowy raport PITD i Webfleet Solutions

26 kwietnia 2022 r. odbyła się dyskusja ekspertów na temat wyzwań branży TSL w zakresie mobilności, w ramach wydarzenia Webfleet Mobility Conference. Konferencja odbywała się pod hasłem „Mobilność 2032: czy jesteś gotowy” i to zagadnienie Webfleet Solutions oraz Polski Instytut Transportu Drogowego kontynuują w raporcie „Raport Mobility 2032: Czy jesteś gotowy?”.

Badanie zrealizowano w grupie 110 respondentów, w której 52,8% osób stanowili przedstawiciele branży transportowej, 31,5% przedstawiciele sektora spedycyjno-transportowego oraz pozostałe 15,7% osoby z branży handlowej, produkcyjnej i podmiotów świadczących usługi kurierskie. Wśród nich największą grupę tworzyły firmy zatrudniające do 10 pracowników (37,1%) oraz firmy, w których dominowała flota o dmc powyżej 3,5t – 82%.

„Do 2050 roku kraje Unii Europejskiej zobowiązały się osiągnąć neutralność klimatyczną, która dotyczy również transportu, uważanego za jeden z głównych emiterów spalin. Polska już zadeklarowała, że od 2035 roku wprowadzi zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych. By sprawdzić, jak Polskie firmy są gotowe na tą zmianę, wspólnie z Webfleet Solutions przygotowaliśmy raport, w którym zostały sprawdzone główne kierunki firm transportowych i logistycznych na następne 10 lat. Dzięki badaniom udało nam się uzyskać informacje jakie są największe trendy w branży TSL, co jest priorytetem w najbliższych latach dla firm oraz jakie są bariery wdrażania nowych technologii” – mówi dr inż. Justyna Świeboda, prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego.

Nowoczesna flota, a walka z CO2

Zgodnie z deklaracją COP26, Polska zobowiązała się od 2035 roku wprowadzić zakaz sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi. Dzięki raportowi można ustalić, jak firmy wpisują się w trend walki ze śladem węglowym. Z badania wynika, że 3/5 badanych zdaje sobie sprawę z nadchodzących zmian prawnych. 32,4% badanych ma w planach zwiększenie efektywności paliwowej poprzez zużywanie mniejszej ilości węgla, ropy i gazu. Blisko 1/4 badanych stawia na odnawialne źródła energii.

Napęd elektryczny w transporcie dalekobieżnym to wciąż pieśń przyszłości. Tylko dla 15% jest to kwestia bardzo istotna, a tylko 10% zamierza wprowadzić do swojej floty pojazdy EV w perspektywie 1-3 lat.

Cyfrowe technologie w praktycznym zastosowaniu

Ponad 2/3 badanych wykorzystuje lub chciałaby korzystać z technologii dedykowanych do zarządzania transportem, w tym dokumentów elektronicznych i systemów do zarządzania flotą. Jedynie 1 na 10 respondentów stwierdził, że nie zamierza ich wdrażać w życie. Wśród najpopularniejszych rozwiązań znalazły się systemy telematyczne (w tym monitoring GPS) wybrany przez 20,6% respondentów. Podobnym zainteresowaniem cieszą się: giełdy transportowe/platformy logistyczne (17,2%) oraz dokumenty elektroniczne (13,4%).

Jeśli chodzi o wdrożenie nowych narzędzi, to najbardziej pożądane są systemy umożliwiające automatyzację procesów i obsługę zleceń transportowych (26,6%). Podobnie nastawienie jest do korzystania z narzędzi analizy i doskonalenia stylu jazy kierowców (eco-driving), 25,4% zadeklarowało takie plany.

Szybkość i chęć wdrażania nowych technologii zależy od wielu czynników. Badanie i „Raport Mobility 2032: Czy jesteś gotowy?” zaprezentowały obszary, w których branża powinna zachęcać do cyfryzacji i edukacji w tym zakresie, jak również generowania oszczędności w firmach. Brak budżetu (25,5%) oraz wysoki koszt inwestycji (25%) są głównymi powodami hamującymi wprowadzenie narzędzi wśród ankietowanych. Na kolejnym miejscu znalazła się nieznajomość technologii (13%), niezadowalająca relacja korzyści do ceny (10,9%) i obawa pracowników przed korzystaniem z nowych technologii (9,8%).

Priorytety branży TSL

Raport wykazał, że priorytetami działalności firm są głównie zagadnienia związane bezpośrednio z działalnością operacyjną. Najważniejsze kwestie to automatyzacja procesów, cyberbezpieczeństwo, przeszkolony personel oraz integracja z giełdami i platformami cyfrowymi. Spośród wszystkich ocenianych priorytetów ponad połowa respondentów uznała je za bardzo ważne. Według uzyskanych danych cele odnoszące się do polityki klimatycznej oraz działania związane z dekarbonizacją okazały się mniej ważne. Najmniej istotne dla respondentów okazały się: otwarcie oddziału firmy w innym państwie (41,6%) oraz elektryfikacja floty (40,4%).

Sytuacja na rynku kierowców

Braki kadrowe to obecnie jeden z najbardziej palących problemów w branży transportowej w Polsce. Szczególnie ważny jest to aspekt dla badanych firm, ponieważ aż 84,3% zatrudnia kierowców. 37,3% firm zaobserwowało istotne ruchy kadrowe, a 46,7% uważa, że sytuacja w następnych 1-3 miesiącach się pogorszy. By przeciwdziałać zmianom, respondenci wdrażają najczęściej: szkolenia dla zatrudnianych kierowców (18,4%), inwestycje w nowoczesną flotę (17,9%) oraz zatrudnienie kierowców z innych rynków (17,3%).

Temu problemowi nie sprzyja wprowadzenie Pakietu Mobilności oraz trwający konflikt w Ukrainie. Oprócz tego same regulacje prawne i sankcję nałożone na Wschodzie spowodowały, że w ostatnich dwóch miesiącach 48% badanych wycofało się z realizacji tras, głównie do Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Najważniejsze wnioski z badania:

  • 32,4% firm ogranicza emisję dwutlenku węgla poprzez zwiększenie efektywności paliwowej;
  • 20,6% korzysta lub chciałaby korzystać z systemów telematycznych;
  • 26,6% przedstawicieli branży TSL planuje wdrożyć systemy automatyzacji procesów i obsługi zleceń transportowych;
  • Najważniejszymi priorytetami firm z branży TSL jest automatyzacja procesów, cyberbezpieczeństwo, przeszkolony personel oraz integracja z giełdami i platformami cyfrowymi;
  • 40,4% firm uważa, że elektryfikacja floty nie jest istotnym priorytetem;
  • 46,7% firm spodziewa się pogorszenia sytuacji na rynku kierowców w następnych 1-3 miesiącach.

„Rewolucja technologiczna trwa i nie ma wątpliwości, że nadchodząca dekada zmieni oblicze transportu oraz sposób funkcjonowania firm flotowych nie do poznania. Obecnie wszyscy jesteśmy bardziej skoncentrowani na neutralizacji zmian i wyzwań, które przyniósł nam rok 2022, niż na konstruowaniu długofalowych strategii, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach tego raportu – mówi Dariusz Terlecki, dyrektor regionalny Polska & EE w Webfleet Solutions. – Cieszy fakt, że aż 58% chce stawiać na automatyzację procesów, blisko 43% zamierza eliminować >>papierkową<< robotę i chce digitalizować obieg dokumentów, a ponad 50% widzi istotne korzyści w integracji z giełdami i platformami transportowymi”.

„Mobilność biznesowa się zmienia, a postęp technologiczny i innowacje będą go transformować w sposób wykładniczy. Firmy transportowe, chcąc się dalej rozwijać i budować przewagę konkurencyjną, muszą nie tylko szybko adaptować się do tych zmian, ale i je antycypować. Mam nadzieję, że lektura tego raportu, który jest nawiązaniem do organizowanego przez Webfleet Solutions globalnego wydarzenia Webfleet Mobility Conference (https://www.webfleet.com/pl_pl/webfleet/lp/mobility-conference-2022/), będzie dla wszystkich cennym źródłem inspiracji” – podsumowuje Terlecki.

Pełny raport można znaleźć na stronie: https://pitd.org.pl/mobility-raport/.

Webfleet Solutions – a Bridgestone Company

Webfleet Solutions jest jednym z wiodących dostawców rozwiązań telematycznych na świecie, zajmujących się zarządzaniem flotą, telematyką pojazdów i usług „connected car”. Platforma WEBFLEET jest wykorzystywana przez firmy każdej wielkości w celu zwiększenia efektywności użytkowania pojazdów, obniżenia kosztów eksploatacyjnych, bieżącego wsparcia kierowców oraz zwiększenia ogólnej wydajności floty. Webfleet Solutions świadczy usługi m.in. dla branży ubezpieczeniowej, wynajmu i leasingu, importerów samochodów oraz firm, obsługujących zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsumentów. Z rozwiązań Webfleet Solutions korzysta ponad 50 tysięcy klientów na całym świecie. Webfleet Solutions oferuje im największą w branży sieć wsparcia oraz najszerszy zakres dedykowanych aplikacji i narzędzi integrujących. Webfleet Solutions zapewnia klientom najwyższy standard bezpieczeństwa, integralności i dostępności usług certyfikowanych zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013 (audyt w listopadzie 2020 r.), jak również zapewnia najwyższy standard zrównoważonego rozwoju zgodnie z normą ISO/IEC 14001:2015 (audyt w listopadzie 2020 r.).

Webfleet Solutions jest częścią Bridgestone Europe NV/SA („Bridgestone”), spółki zależnej Bridgestone Corporation, światowego lidera w produkcji opon i wyrobów z gumy, który bazując na swoim doświadczeniu, dostarcza rozwiązania dla bezpiecznej i zrównoważonej mobilności.

Więcej informacji na stronie: webfleet.com. Obserwuj firmę na Twitterze: @WebfleetNews. Aby uzyskać więcej informacji na temat Bridgestone w regionie EMIA, odwiedź stronę www.bridgestone-emia.com oraz Bridgestone Newsroom.

KONTAKT:

Lidia Cieślak

Webfleet Solutions | TBT i Wspólnicy

e-mail: lidia.cieslak@tbt.waw.pl

tel. +48 502 444 577

Źródło informacji: Webfleet Solutions

 


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ