Home Nauka i Technika PARP oferuje samorządom program rozwoju kompetencji do wdrażania innowacji

PARP oferuje samorządom program rozwoju kompetencji do wdrażania innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) stworzyła pilotażowy program GovTech inno_LAB, w którym mogą brać udział jednostki samorządu terytorialnego (JST). Program obsługiwany jest przez trzech operatorów wybranych przez PARP: Huge Thing z Poznania, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z Krakowa oraz Fundację OIC Poland z Lublina.

GovTech inno_LAB to rozwiązanie kreujące samorządowych liderów wdrażania innowacji w Polsce. Sposobem na to jest podnoszenie kompetencji samorządów do pozyskiwania z rynku najnowszych technologii i innowacyjnych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli i usprawniających działanie lokalnej administracji. Dzięki udziałowi w pilotażu pracownicy samorządów mogą poszerzyć swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu stosowania znowelizowanych pod tym kątem przepisów prawa zamówień publicznych, a także rynku innowacji. Samorządowcy będą też poznawać nowe narzędzia ułatwiające wykonywanie pracy w środowisku innowacji (np. zwinne metodyki zarządzania projektami, jak Agile i Scrum).

GovTech inno_LAB pomaga również w nawiązaniu współpracy pomiędzy administracją samorządową a innowatorami. Taka współpraca pozwala na znalezienie efektywnych rozwiązań codziennych problemów i wyzwań oraz rozwija komunikację z obywatelami.

Marcin Migas, koordynator projektu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (MARR), podkreśla, że projekt pozwala gminom zdiagnozować najważniejsze i najpilniejsze problemy, które mogą być rozwiązane dzięki realizacji pomysłów proponowanych przez innowatorów. „Celem projektu GovTech inno_LAB jest zlikwidowanie barier związanych z niewiedzą w zakresie innowacji, uzupełnienie luk kompetencyjnych dotyczących metodyk wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz budowa zespołów, które będą mogły w przyszłości inicjować nowoczesne rozwiązania w swoich jednostkach” – dodaje Marcin Migas.

Do codziennych wyzwań, z którymi mierzą się samorządy, należą m.in: wywóz śmieci, zarządzanie kosztami zużycia energii i poziomem ogrzewania budynków komunalnych, automatyczne sterowanie oświetleniem miejskim, partycypacja społeczna, szybsze przekazywanie informacji mieszkańcom oraz zadowolenie społeczne. Dzięki udziałowi w konkursie poszczególne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wprowadzić innowacyjne rozwiązania, zoptymalizować koszty funkcjonowania, a przez to stać się regionalnym liderem i przykładem pozytywnych zmian znacząco poprawiających jakość życia mieszkańców.

Efekty wdrożenia innowacji w administracji samorządowej można już było zaobserwować w Świdniku – miasto skorzystało z udziału w programie GovTech Polska realizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Świdnik borykał się z tzw. luką śmieciową – wywóz śmieci był przez niektórych mieszkańców opłacany w sposób niewłaściwy. Aby rozwiązać ten problem, innowatorzy współpracujący z KPRM stworzyli specjalną aplikację, która gromadzi dane z różnych źródeł (np. szkół, przedszkoli oraz urzędów). Zastosowanie aplikacji pomogło ustalić wysokość opłat dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Obecnie wiele gmin stoi przed wyzwaniem właściwego zarządzania i segregowania danych np. dotyczących uchodźców z Ukrainy. Udział w GovTech inno_LAB może pomóc w stworzeniu rozwiązań, dzięki którym urzędnicy będą mogli w łatwy sposób umieszczać w bazach dane obcokrajowców i udzielać im właściwej pomocy.

W programie udział mogą wziąć wszystkie gminy, powiaty i województwa zainteresowane wdrożeniem innowacji. Urzędnicy administracji samorządowej zainteresowani uczestnictwem utworzą 3-5-osobowe zespoły, które opracowywać będą samorządowe wyzwania, a następnie poszukiwać dla nich odpowiednich, nowatorskich rozwiązań. Przed złożeniem aplikacji mogą także skontaktować się z wybranym operatorem. Dedykowany doradca udzieli wszechstronnej pomocy przy określeniu wyzwania oraz przygotowaniu zgłoszenia.

„Warto wziąć udział w programie, ponieważ nie tylko daje on możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej w obszarze wdrażania innowacji, ale także pomaga rozwinąć nowy model współpracy, tworzący synergię pomiędzy samorządami, startupami, firmami technologicznymi, uczelniami i centrami rozwojowymi. Daleko idące partnerstwa w tych obszarach są obecnie koniecznością” – podkreśla Agata Koprowska, kierownik projektu GovTech inno_LAB w Fundacji OIC Poland.

GovTech inno_Lab przewiduje wsparcie dla około 120 samorządów. Aktualnie 40 jednostek bierze aktywny udział w programie. Wśród nich są zarówno największe polskie miasta, samorządy powiatowe, jak i małe gminy wiejskie.

Czwarta runda naboru wniosków do konkursu prowadzonego przez MARR kończy się 31 marca 2022 r. Aplikacje należy składać poprzez formularz na stronie https://www.marr.pl/govtech/. Kolejne terminy naboru zostaną ogłoszone w następnych miesiącach. Konkurs potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Informacje dotyczące wszystkich operatorów oraz terminów naborów znajdują się także na stronie Programu: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/govtech-inno-lab-2.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ