Home Polityka i społeczeństwo Nowe wyzwania w polityce regionalnej – doświadczenia wiceszefowej MFiPR na Konwencie Marszałków Województw RP

Nowe wyzwania w polityce regionalnej – doświadczenia wiceszefowej MFiPR na Konwencie Marszałków Województw RP

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, wzięła udział w Konwencie Marszałków Województw RP. Spotkanie, które odbyło się w poniedziałek w Poznaniu, poświęcone było wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej.

„Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. Łącznie do dyspozycji mamy ponad 76 mld euro. Rekordowe 44 proc. z tej kwoty na lata 2021-2027 zarządzane jest bezpośrednio w regionach. Gwarantuje to więcej inwestycji we wszystkich samorządach. Oznacza także najlepsze i najefektywniejsze wykorzystanie tych pieniędzy, zgodnie z lokalnymi potrzebami” – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

„Podobnie jak w poprzedniej perspektywie rząd wspierać będzie z budżetu państwa beneficjentów programów regionalnych w zapewnieniu części wkładu własnego. W najbliższym czasie przystąpimy do aktualizacji kontraktów programowych w tym zakresie” – dodała.

„Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym zostało wskazane jako jedno z istotnych działań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Współpraca JST stała się narzędziem wsparcia prowadzonej polityki rozwoju” – wyjaśniła sekretarz stanu.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak ujawniła również szczegóły dotyczące podziału limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regionalnych na lata 2021-2027. Poinformowała, że w ramach tego limitu przeznaczone zostanie ponad 97 mld zł na wsparcie inwestycji w każdym województwie.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczyła, że podejście terytorialne w polityce rozwoju i współpraca samorządów lokalnych to jedna z kluczowych zasad tego nowego okresu programowania. Przekazała także, że w ramach nowych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Polityki Spójności na lata 2021-2027, przeznaczone zostanie ponad 517 mld zł na realizację inwestycji.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła również, że zaangażowanie środków z budżetu państwa, przy wsparciu finansowym z UE, pozwoli wdrożyć szeroko zakrojone projekty w sektorze transportu, gospodarki wodnej, infrastruktury technicznej, kultury, szkolnictwa oraz innych dziedzin.

Wiceminister poinformowała również, że Polska posiada niezbędne narzędzia do wykorzystania wsparcia finansowego i wdrożenia inwestycji w całym kraju. Dodała, że istotnym wsparciem dla samorządów lokalnych będzie zastosowanie założeń zrównoważonego rozwoju i zachowanie zasad zarządzania środkami unijnymi.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyraziła przekonanie, że wykorzystanie wspólnego potencjału finansowego Polski i UE, w połączeniu z podejściem terytorialnym w polityce rozwoju, pozwoli skutecznie realizować przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie całego kraju.

Podczas spotkania z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Konwent Marszałków Województw RP miał szczególną okazję podzielić się doświadczeniami z Emma Toledano Laredo, dyrektor w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej KE, Younous Omarjee, przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz ambasadora Ukrainy w Polsce, Wasyla Zwarycza.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ