Home Biznes i finanse MEGARON SA (8/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

MEGARON SA (8/2022) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku informuje, że uprawniony akcjonariusz Spółki, Pan Mariusz Sikora, w dniu 23 czerwca 2022r. zgłosił Pana Artura Gibasa jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Artur Gibas posiada wykształcenie wyższe techniczne. Jest absolwentem Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku Technologia Drewna. W roku 2001 ukończył studia w zakresie mechanicznej technologii drewna i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Kontynuował edukację na studiach podyplomowych na Politechnice Poznańskiej (2006-2007) – Teoria i praktyka zarządzania jakością, oraz na Politechnice Wrocławskiej (2020-2021) – Executive MBE.

W latach (2008-2022) odbył szereg kursów i szkoleń potwierdzonych certyfikatami z zakresu systemów zapewnienia jakości jak również lean management.

Pan Artur Gibas jest Dyrektorem produkcji z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w optymalizacji procesów technologicznych, restrukturyzacji fabryk oraz realizacji projektów wykonawczych w różnych branżach. Posiada praktyczną wiedzę techniczną nabytą przy modernizacji przedsiębiorstw, wdrażaniu lean manufacturing, industry 4.0.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Gibas nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Artur Gibas spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ