Home Biznes i finanse KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Propozycje układowe i uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (3/2022) Propozycje układowe i uzgodnienia z kluczowymi wierzycielami

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informuje, że, zgodnie z przepisami art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne [Prawo Restrukturyzacyjne], w dniu dzisiejszym jej zarząd ostatecznie przyjął treść propozycji układowych w ramach postępowania sanacyjnego prowadzonego przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydziałem Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygnatura akt XI GRs 5/20. Treść propozycji układowych przyjętych przez Emitenta stanowi załącznik do raportu.

Emitent jednocześnie informuje, że przyjęta treść propozycji układowych jest elementem uzgodnień dokonanych z czterema największymi wierzycielami Emitenta, tj. Santander Bank Polska S.A., Bank Millennium S.A., mBank S.A. i Bank Pekao S.A., to jest ze wszystkimi wierzycielami posiadającymi w stosunku do Emitenta również wierzytelności zabezpieczone w rozumieniu przepisów art. 151 ust. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego. Ze wszystkimi powyższymi wierzycielami zostało uzgodnione, iż wyrażą oni zgodę na objęcie układem ich wierzytelności zabezpieczonych, przy założeniu złożenia przez Emitenta propozycji układowych o treści jak w załączniku do niniejszego raportu oraz ich wykonywaniu przez Emitenta, w szczególności poprzez dokonywanie płatności kwot należnych powyższym wierzycielom w określonych terminach. Emitent oczekuje, że zawarcie porozumień z tymi czterema wierzycielami potwierdzających powyższe uzgodnienia nastąpi do końca lutego 2022 roku.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ