Home Biznes i finanse KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Wyrok WSA – uwzględnienie skargi Emitenta

KOMPUTRONIK SA W RESTRUKTURYZACJI (19/2022) Wyrok WSA – uwzględnienie skargi Emitenta

W nawiązaniu do treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok finansowy 2021 opublikowanego w dniu 30 czerwca 2022 roku, w nocie objaśniającej numer 37.2 (Decyzje dotyczące CIT), w której Emitent informował, iż jest również stroną sporu toczonego z organami podatkowymi przed sądami administracyjnymi wzakresie m.in. CIT za lata 2013/2014 o wartości 1471 tys. zł plus odsetki ustawowe, Emitent informuje jak poniżej.

W dniu 5 sierpnia br Emitent powziął informację, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w sprawie o sygnaturze I SA/Po 1036/21 uchylił decyzję Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu z dnia 24 września 2021 r oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji w sprawie Spółki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok obrotowy 01.04.2013 r. – 31.03.2014 r. Sąd podzieliłstanowisko Emitenta, iż miało miejsce niewłaściwe zastosowanie przez organ podatkowy mechanizmu recharakteryzacji w stosunku do rozliczeń wewnątrz grupy kapitałowej Emitenta. Wyrok nie jest prawomocny.

Jednocześnie Emitent przypomina, że trwają postępowania sądowo-administracyjne obejmujące kolejne okresy rozliczeniowe, o których wynikach Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ