Home Biznes i finanse GROCLIN SA (9/2022) Rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

GROCLIN SA (9/2022) Rozpoczęcie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie rozpoczęcia procedury podwyższenia kapitału zakładowego oraz wystąpił z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 2.500.000,00 zł w drodze emisji 2.500.000 sztuk akcji serii K, przy wykorzystaniu upoważnienia zawartego w § 9A Statutu Spółki, przewidującego możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uchwała, o której mowa powyżej, nie jest uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, której podjęcie będzie możliwe po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Emitenta stosownie do postanowień § 9 A Statutu spółki, a w szczególności w kwestii liczby akcji, ceny emisyjnej oraz wyłączenia prawa poboru.

Decyzja o rozpoczęciu procesu podwyższenia kapitału zakładowego związana jest z deklaracjami nabycia akcji Emitenta, które Emitent otrzymał od trzech inwestorów indywidualnych. Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że nie prowadzi żadnych działań związanych z oferowaniem papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, które kwalifikowałyby się do uznania za ofertę publiczną.

Mając na uwadze potrzeby kapitałowe Emitenta oraz aktualny poziom notowań akcji Emitenta, Zarząd Spółki wyraził wstępne zainteresowanie otrzymaną ofertą oraz na podstawie podjętej w dniu 31 stycznia 2022 r. uchwały rozpoczął proces podwyższenia kapitału zakładowego, ustalając poziom ceny emisyjnej akcji serii K na 2,00 zł za jedną akcję.

Zarząd Emitenta, występując do Rady Nadzorczej rekomendował wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt. 1 KSH.

Środki finansowe, które Emitent może pozyskać w ramach emisji akcji kierowanej do inwestorów wyniosą 5.000.000,00 zł. Środki finansowe pozyskane z emisji akcji serii K Emitent planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój segmentu e-commerce, w którym operują spółki zależne od Emitenta tj. COUNTME Spółka z o.o. oraz EGROCLIN Spółka z o.o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ