Home Biznes i finanse GROCLIN SA (40/2022) Zawarcie porozumień inwestycyjnych z akcjonariuszami Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

GROCLIN SA (40/2022) Zawarcie porozumień inwestycyjnych z akcjonariuszami Spółki oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2022 r. Emitent zawarł porozumienia inwestycyjne ze znaczącymi akcjonariuszami Spółki, w tym Dawidem Urbanem oraz Gerstner Managementholding GmbH, na podstawie których Emitent pozyskał kapitał obrotowy na realizację inwestycji w kwocie 3.000.000,00 zł. Porozumienia inwestycyjne przewidują po stronie Emitenta uprawnienie do konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy Emitenta w pierwszej połowie 2023 r.

Środki finansowe pozyskane od akcjonariuszy – inwestorów pozwolą na kontynuowanie inwestycji w rozwój sieci sprzedaży sklepów stacjonarnych LESS STORE.

Emitent otrzymał również oświadczenie od dwóch członków Rady Nadzorczej tj. Pana Dawida Urbana oraz Piotra Arent o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej GROCLIN S.A. ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 r., tj. na dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziano powołania do składu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ