Home Biznes i finanse GROCLIN SA (34/2022) Kolejne kroki realizacji strategii rozwoju i wdrażane modyfikacje w związku z czynnikami zewnętrznymi

GROCLIN SA (34/2022) Kolejne kroki realizacji strategii rozwoju i wdrażane modyfikacje w związku z czynnikami zewnętrznymi

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka/Emitent”), nawiązując do uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN S.A. w dniu 31 marca 2022 r., w którym nastąpiło zatwierdzenie strategii działalności Emitenta na lata 2022 – 2023 informuje o postępach prac związanych z realizacją strategii Grupy Kapitałowej.

Poprzez emisję akcji serii K oraz serii L Spółka pozyskała finansowanie, które umożliwiło rozpoczęcie realizacji planu biznesowego polegającego na wdrożeniu i rozwoju trzech nowych projektów: związanych z odzieżą używaną (LESS.BOX oraz LESS.STORE) oraz związanych z branżą rowerów elektrycznych (LESS.BIKE).

Na dzień publikacji niniejszego raportu:

– Grupa Kapitałowa, w ramach koncepcji LESS.BOX, polegającej na innowacyjnych zbiórkach odzieży używanej w całej Polsce, zbudowała i uruchomiła w krótkim czasie portal www.less-box.pl i na bieżąco obsługuje zbiórki od użytkowników używanych ubrań, które następnie są przez Grupę zagospodarowywane;

– W zakładanym przez Zarząd czasie, w ramach projektu LESS.STORE, Grupa Kapitałowa otworzyła kolejny serwis / sklep online www.less.store, który dedykowany jest zakupom odzieży używanej i outletowej, a jego oferta adresowana jest wprost do Klientów;

– Zgodnie z założeniami Zarządu Emitenta, aktywność biznesowa w sferze on-line została wsparta przez otwarcie pierwszego stacjonarnego sklepu LESS.STORE, który zlokalizowany jest w centrum handlowym Aleja Bielany pod adresem ul. Czekoladowa, Bielany Wrocławskie.

Pomimo zrealizowanych do tej pory działań, o których mowa powyżej, Emitent uznał, że decyzje o realizacji kolejnych istotnych kroków rozwojowych podejmowane będą po podsumowaniu wyników poszczególnych linii biznesowych w 2022 roku, w tym w zakresie przewidywanego tempa ich rozwoju. Powyższe działania wynikają ze zmieniających się warunków makroekonomicznych, mających w szczególności wpływ na możliwości skutecznego pozyskiwania kapitału na rozwój.

Zatem kierunek rozwoju Grupy Kapitałowej i koncepcji sklepów future secondhand _ outlet będzie kontynuowany i rozwijany. Niemniej do końca roku 2022 Grupa zamierza otworzyć łącznie 2 sklepy LESS.STORE, a po podsumowaniu roku 2022 i ocenie rentowności pierwszych sklepów oraz serwisu on-line Zarząd podejmie decyzję o tempie rozwoju tej linii biznesowej.

Równolegle Emitent za pośrednictwem spółki zależnej LESS BIKE wprowadził do sprzedaży dwa rodzaje miejskich rowerów elektrycznych pod marką LESS.BIKE. Wyniki sprzedaży tej linii biznesowej zostaną ocenione wraz z podsumowaniem roku 2022 i na bazie tej analizy Zarząd podejmie decyzję o tempie rozwoju tej linii biznesowej w kolejnych latach.

Planowane zmiany w obecnym tempie rozwoju wynikają z ostrożnościowego podejścia do inwestycji, a także inwestowaniu w te projekty, które nie wymagają bardzo znaczących środków obrotowych – mając na uwadze potrzebę optymalizacji kosztów i maksymalizacji przychodów generowanych z nowych źródeł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ