Home Biznes i finanse ERBUD SA (58/2022) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48.7 mln zł netto na budowę nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu.

ERBUD SA (58/2022) Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 48.7 mln zł netto na budowę nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał znaczącą Umowę o wartości

48.7 mln zł netto na budowę nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu – na niżej wymienionych warunkach:

Lp. Wyszczególnienie Dane z kontraktu

1 Data zawarcia kontraktu 23.12.2022 r.

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) „Siemens Energy Sp. z.o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa”

3 Wartość kontraktu (PLN, netto) 48 700 000,00

4 Przedmiot kontraktu Budowa nowych jednostek kogeneracji gazowej w układzie SCGT w Poznaniu – Roboty budowlane

5 Miejsce wykonywania kontraktu Poznań, Elektrociepłownia Karolin

6 Terminy realizacji „1. Rozpoczęcie robót – 23.12.2022 r..

2. Zakończenie robót – 21 miesięcy od daty podpisania umowy”

7 Warunki płatności Fakturowanie zgodnie z zaawansowaniem,jeden raz w miesiącu, termin płatności 30 dni

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 10% Wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej w okresie terminów realizacji

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 5% Wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej w okresie gwarancji

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Nie odbiegają od standardów rynkowych, podstawowa gwarancja 60 miesięcy

11 Kary Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

12 Uwagi Budowa na terenie zakładów Veolia Energia Poznań. Budowa realizowana przez Oddział Toruń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ