Home Biznes i finanse ENERGOAPARATURA SA (2/2023) Zawarcie aneksu do umowy

ENERGOAPARATURA SA (2/2023) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach zawiadamia, iż w dniu 4 stycznia 2023 r. do spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks nr 1 do Umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Modernizacja stacji 110/SN kV Bojanowo w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego” przedłużający termin jej realizacji do dnia 11.07.2023 roku.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy (z pominięciem umów samodzielnie spełniających kryterium istotności i objętych odrębnym raportem), a w przypadku zmian umowy – w szczególności istotną zmianę terminu realizacji lub zmianę wartości umowy o co najmniej 30% w stosunku do wartości objętej wcześniejszym raportem.

O zawarciu umowy Spółka informowała raportem bieżącym RB nr 26/2020 z dnia 21.12.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ