Home Polityka i społeczeństwo do końca czerwca Bezpłatne przejazdy MZK w Koninie: Czerwiec bez opłat!

do końca czerwca Bezpłatne przejazdy MZK w Koninie: Czerwiec bez opłat!

Prezydent Konina zaproponował wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla posiadaczy Konińskiej Karty Mieszkańca, które miałoby wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na sesji Rady Miasta Konina, która odbędzie się 29 listopada.

Koniński system komunikacji publicznej zmienia się wykorzystując nowe technologie i zakupy nowych autobusów, a także nowe inwestycje, jak budowa zajezdni i zakup wodorowych autobusów. Aby zwiększyć dostępność i korzyści dla mieszkańców Konina, władze miasta postanowiły zapewnić bezpłatne przejazdy dla posiadaczy Konińskiej Karty Mieszkańca. Ta decyzja jest wyrazem troski o mieszkańców, którzy tworzą społeczność Konina oraz zachęcają do osiedlania się w tym mieście. Przyczynia się to do realizacji strategii transportu publicznego, który będzie nowoczesny, ekologiczny i dostępny dla wszystkich.

Miasto Konin od kilku lat oferuje bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych. W 2019 r. pomysł ten objął też uczniów szkół średnich. Jednak ze względu na trudną sytuację finansową, po ponad dwóch latach, konieczna była rezygnacja z tej inicjatywy. Jednakże po wnikliwej analizie i liczeniu, prezydent miasta wyraził przekonanie, że bezpłatnymi przejazdami można objąć wszystkich koninian posiadających Kartę Mieszkańca.

Konińska Karta Mieszkańca cieszy się ogromnym powodzeniem wśród mieszkańców – obecnie posiada ją ponad 12 tysięcy osób. W ciągu 5 miesięcy, począwszy od wprowadzenia nowych cen biletów w lutym, dzięki zniżkom uzyskanym dzięki Karcie, jej posiadacze oszczędzili ponad 138 tysięcy zł. Prezydent Konina podkreśla jednocześnie wagę współpracy z MZK w Koninie sp. z o.o., która nieustannie unowocześnia swoje usługi, dbając o środowisko naturalne. Miasto wspólnie z MZK, PKS i Kolejami Wielkopolskimi realizuje wielki projekt, mający na celu wprowadzenie 10 autobusów wodorowych, wspólnego biletu miesięcznego, nowej organizacji ruchu, nowoczesnego węzła przesiadkowego przy konińskim dworcu PKP oraz nowej zajezdni MZK. Koszt przedsięwzięcia, w którym uczestniczą także Koło, Turek, Słupca, PKS i MZK wynosi 220 milionów zł, z czego 15% stanowi wkład własny Konina.

17 listopada w Koninie odbyła się konferencja przedsesyjna, podczas której przedstawiono projekt budżetu na 2024 rok. Dokument został złożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazany Radzie Miasta.

Uchwała budżetowa na przyszły rok została opracowana na podstawie wytycznych zawartych w dokumentach zewnętrznych, analizy danych historycznych oraz innych niezbędnych informacji.

Skarbnik Miasta Ewelina Ostajewska-Szwankowska poinformowała, że w 2024 roku planowane dochody wyniosą 725 milionów zł, a wydatki sięgną 734 milionów zł, co oznacza deficyt budżetu w wysokości 9,5 miliona zł.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ