Home Biznes i finanse ZE PAK SA (27/2022) Wyrok WSA w Warszawie – koncesja na wydobywanie węgla brunatnego

ZE PAK SA (27/2022) Wyrok WSA w Warszawie – koncesja na wydobywanie węgla brunatnego

ZE PAK SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 25 lipca 2022 roku PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) otrzymała Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie („WSA w Warszawie”) z dnia 26 maja 2022 roku, który zapadł na posiedzeniu niejawnym. Wyrok WSA w Warszawie uchyla decyzję Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 lipca 2020 roku („Decyzja”) zmieniającą koncesję na wydobywanie węgla brunatnego dla jednego z trzech eksploatowanych obecnie przez KWB Konin SA złóż tj. złoża Pątnów IV (Odkrywka „Jóźwin”). Uchylona nieprawomocnie decyzja Ministra Klimatu i Środowiska wydłuża termin obowiązywania koncesji z 31 sierpnia 2020 roku na 31 sierpnia 2026 roku.

Wyrok uchylający Decyzję nie jest prawomocny. PAK KWB Konin SA, po zapoznaniu się z uzasadnieniem orzeczenia, przygotuje i złoży skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Uchylona wyrokiem WSA w Warszawie Decyzja pozostaje w obrocie prawnym i PAK KWB Konin SA prowadzi nadal wydobycie węgla brunatnego ze złoża Pątnów IV na Odkrywce Jóźwin. Złoże Pątnów IV znajduje się w końcowej fazie eksploatacji, PAK KWB Konin SA w żadnym ze scenariuszy nie zakładała eksploatacji tego złoża do 2026 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ