Home Zdrowie i styl życia Uwarunkowania środowiskowe a długość życia mężczyzn – czynniki wpływające na krótszą długość życia mężczyzn

Uwarunkowania środowiskowe a długość życia mężczyzn – czynniki wpływające na krótszą długość życia mężczyzn

Styl życia ma ogromny wpływ na długość i jakość życia. Mężczyźni mogą skorzystać z dłuższego życia, jeśli będą przestrzegać zdrowego stylu życia, który obejmuje regularne ćwiczenia, zdrowe odżywianie i ograniczanie alkoholu i tytoniu. Dzięki takim czynnikom mężczyźni mogą zwiększyć swoje szanse na długie i zdrowe życie.

Wyniki badań sugerują, że aktywność genów regulujących procesy zapalne może być u mężczyzn i kobiet inna, co wpływa na różnice w długości życia. Zgodnie z zapalną teorią starzenia, niezauważalne procesy zapalne mogą prowadzić do szybszego wyczerpania zasobów ustrojowych i zakończenia życia.

„Dlatego też osoby z predyspozycją do słabszej reakcji potencjalnie mają większe szanse na dłuższe życie. Sugeruje się właśnie, że kobiety genetycznie są dysponowane do słabszej reakcji, podczas gdy mężczyzn charakteryzuje tzw. >>profil pro-zapalny<<” – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis z Katedry Geriatrii i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w artykule „Dlaczego mężczyźni żyją krócej” opublikowanym w Nowinach Lekarskich. 

Hormony takie jak testosteron, którego stężenie jest zwykle wyższe u mężczyzn, mają ogromny wpływ na długość życia. W wysokich stężeniach tego hormonu może prowadzić do przewlekłego stresu, co z kolei może skrócić życie i zwiększyć ryzyko przedwczesnej śmierci.

Badania sugerują, że utrata chromosomu Y może przyczyniać się do skrócenia życia mężczyzn. Niektóre szacunki wskazują, że może to prowadzić do ok. 3-5 lat mniejszej długości życia. W miarę starzenia się, chromosom Y może się rozpadać i niektóre jego fragmenty mogą wchodzić w interakcje z pozostałymi genami i spowodować zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Zespół badawczy postanowił zbadać, czy teoria utraty chromosomu Y może mieć zastosowanie w przypadku szybszego starzenia się mężczyzn. Analizując dane z ponad 11 000 mężczyzn, udowodnili, że zjawisko to faktycznie występuje. Ponadto, okazało się, że utrata chromosomu Y może być czynnikiem obciążającym życie mężczyzn w niektórych grupach wiekowych.

Naukowcy oceniają, że utrata chromosomu Y jest czynnikiem współczesnego starzenia się mężczyzn. Ich odkrycie ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia starzenia się i ustalenia skutecznych metod opóźniania tego procesu. Zespół postanowił skupić się na dalszych badaniach nad możliwymi terapiami i interwencjami w celu zapobiegania tego zjawiska.

Kobiety mają w swoich komórkach dwa chromosomy X, a mężczyźni po jednym chromosomie X i jednym Y. Chromosomy te są wiązkami DNA i to właśnie od ich kombinacji zależy, czy dany ssak, w tym człowiek, będzie miał płeć męską, czy też żeńską.

Badania wykazały, że aż 40% osób powyżej 70 roku życia cierpi na utratę chromosomu Y. Palenie tytoniu znacząco przyczynia się do tego zjawiska, szczególnie w komórkach odpowiedzialnych za szybką rotację, takich jak komórki krwi.

„Szczególnie po 60. roku życia mężczyźni umierają wcześniej niż kobiety. To tak, jakby biologicznie starzeli się szybciej – powiedział kierownik zespołu badawczego, dr Kenneth Walsh, który jest dyrektorem Wydziału Medycyny Sercowo-Naczyniowej UVA i Centrum Badań Sercowo-Naczyniowych im. Roberta M. Berne’a. – To nowe badanie dostarcza wskazówek, dlaczego mężczyźni cieszą się życiem krócej niż kobiety” – dodaje.

Dzisiaj, wiele przeszkód w dostępie do zdrowia, takich jak niedostateczna edukacja medyczna i infrastruktura służby zdrowia, wciąż powoduje, że kobiety częściej umierają wcześniej niż mężczyźni.

Naukowcy uważają, że wysoki poziom cholesterolu, wysokie ciśnienie krwi i nadwaga są bezpośrednio związane z chorobami układu krążenia i niewydolnością serca, co prowadzić może u mężczyzn do wcześniejszej śmierci.

Należy jednak pamiętać, że w dzisiejszych czasach, kobiety są bardziej narażone na wiele czynników, które mają wpływ na ich długość życia. Są to m.in. niedobory zdrowej diety, zła jakość powietrza, przemoc w rodzinie i nierówność płac.

Ponadto, kobiety, szczególnie w krajach rozwijających się, mają mniejszy dostęp do edukacji medycznej i opieki zdrowotnej, co znacznie wpływa na ich długość życia.

Rozważając wpływ czynników środowiskowych na zdrowie, trzeba mieć świadomość, że wiele zależy od decyzji, jakie podejmujemy. Dlatego ważne jest, aby monitorować swoje zachowanie, szczególnie w kontekście uzależnień, takich jak nałóg palenia papierosów.

Dane statystyczne wskazują, że w Polsce palenie tytoniu jest bardzo popularne. Co dziennie 18% kobiet i 40% mężczyzn przyznaje się do nałogu, a 37% kobiet i 63% mężczyzn pali codziennie co najmniej 20 papierosów.

Nasze zdrowie jest w dużej mierze uzależnione od naszych wyborów. Dlatego warto mieć na uwadze wszystkie czynniki, które wpływają na nasze zdrowie, szczególnie te, które dotyczą uzależnień, jak na przykład palenie tytoniu.

Dane statystyczne pokazują, że spożycie alkoholu częściej niż raz w tygodniu deklaruje 65 proc. kobiet i aż 85 proc. mężczyzn. Przy czym nadmierne spożycie jest znacznie częściej obserwowane wśród mężczyzn niż wśród kobiet, gdyż dotyczy co czwartego mężczyzny pijącego alkohol częściej niż raz w tygodniu, ale rzadziej niż co dziesiątej kobiety. Taka sytuacja może doprowadzić do skrócenia życia i pogorszenia jego jakości.

Zdrowy tryb życia i wybór konkretnych zawodów to elementy, które mają wpływ na długość życia. Przykładowo, mężczyźni wykonujący jedną z wolnych profesji mogą liczyć na to, że dożyją aż 81,4 lat – ponad 6 lat więcej niż niewykwalifikowani robotnicy, którzy są narażeni na choroby zawodowe i wypadki. Niezależnie od tego, gdzie mieszka się na świecie, wysoki status społeczno-ekonomiczny to silny czynnik zwiększający szanse na długość całkowitą życia, jak i długość życia bez choroby.

Pierwszym krokiem, aby zapobiegać tym chorobom, jest ustalenie prawidłowego stylu życia.

1. Zdrowy tryb życia składa się z wielu czynników, w tym odpowiedniego odżywiania, ćwiczeń, wypoczynku, higieny i dostatecznego snu.

2. Kobiety są bardziej narażone na występowanie nadciśnienia, dyskopatii, osteoporozy, migreny, chorób tarczycy, a mężczyźni na udary, wrzody żołądka i dwunastnicy oraz choroby wieńcowe.

3. Aby zapobiec tym schorzeniom, należy nauczyć się prawidłowo dbać o siebie i swoje zdrowie.

Mężczyźni również cierpią na choroby, które często prowadzą do śmierci. Jednakże, w porównaniu do kobiet, mężczyźni są mniej narażeni na przewlekłe choroby i niepełnosprawność. Kobiety nadal borykają się z tego typu problemami w większym stopniu niż mężczyźni.

„Większa zachorowalność u płci męskiej związana jest według niektórych autorów ze zwiększoną śmiertelnością, ale mniejszym ryzykiem niesprawności. Podkreśla się przy tym związaną z płcią specyfikę zarówno czynników ryzyka, jak i postaci występowania udaru, co może mieć znaczenie dla rokowania. Cechą charakterystyczną jest też starszy wiek występowania udaru u płci żeńskiej, również w populacji polskiej” – czytamy w artykule.

Udar niedokrwienny mózgu to jeden z najgroźniejszych powikłań sercowo-naczyniowych, na które szczególnie narażone są kobiety. Poziom estrogenów, które występują do menopauzy, wywiera ochronny wpływ na układ krążenia.

Jednak czynniki kulturowe odgrywają znaczącą rolę w przypadku kobiet i mężczyzn. Statystyki NFZ wskazują, że w 2021 roku usługi funduszu skorzystało 85,1 proc. kobiet i zaledwie 76,4 proc. mężczyzn. Kobiety bardziej dbały o swoje zdrowie i przestrzegały zaleceń lekarza, zaś mężczyźni rzadziej wykonywali badania kontrolne, a także nie przykładali się do diety, aktywności fizycznej i leczenia.

Dlatego ważne jest, aby zwrócić uwagę na przestrzeganie zaleceń lekarza, prowadzenie zdrowego trybu życia oraz regularne badania kontrolne, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.

Dzięki temu można uniknąć wielu niebezpiecznych schorzeń, w tym udaru niedokrwiennego mózgu, który może mieć poważne konsekwencje zdrowotne.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ