Home Polityka i społeczeństwo Samorządy wspierane przez rząd w zapewnianiu wkładu własnego przy funduszach UE

Samorządy wspierane przez rząd w zapewnianiu wkładu własnego przy funduszach UE

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zapewniła, że beneficjenci programów regionalnych będą wciąż mieli możliwość skorzystania z wsparcia rządu. Ministerstwo Finansów i Polityki Regionalnej przystąpi do aktualizacji kontraktów programowych, aby zapewnić uczestnikom wsparcie w postaci części wkładu własnego.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reprezentowała wiceszefowa MFiPR, która wzięła udział w Konwencie Marszałków Województw RP, który odbył się w poniedziałek w Poznaniu. Głównym punktem obrad było wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce w nowej perspektywie finansowej.

„Polska jest największym beneficjentem Polityki Spójności spośród wszystkich państw członkowskich UE. Łącznie do dyspozycji mamy ponad 76 mld euro. Rekordowe 44 proc. z tej kwoty na lata 2021-2027 zarządzane jest bezpośrednio w regionach. Gwarantuje to więcej inwestycji we wszystkich samorządach. Oznacza także najlepsze i najefektywniejsze wykorzystanie tych pieniędzy, zgodnie z lokalnymi potrzebami” – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

„Podobnie jak w poprzedniej perspektywie rząd wspierać będzie z budżetu państwa beneficjentów programów regionalnych w zapewnieniu części wkładu własnego. W najbliższym czasie przystąpimy do aktualizacji kontraktów programowych w tym zakresie” – dodała.

„Wzmacnianie współpracy i zintegrowanego podejścia do rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym zostało wskazane jako jedno z istotnych działań Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Współpraca JST stała się narzędziem wsparcia prowadzonej polityki rozwoju” – wyjaśniła sekretarz stanu.

1. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej, ogłosiła podział limitu na współfinansowanie z budżetu państwa programów regionalnych na lata 2021-2027.

2. Pani Wiceminister skupiła się na problemie podejścia terytorialnego w polityce rozwoju i współpracy samorządów lokalnych.

3. Wiceminister zwróciła także uwagę na zamykanie programów operacyjnych kończącej się perspektywy środków z UE.

4. Zostało już zakontraktowane niemal całe dostępne dofinansowanie UE (99 proc.) oraz rozliczone wydatki wykazane przez beneficjentów projektów wynoszą 280 mld zł.

5. Pani Wiceminister poinformowała, że pozostaje do wydatkowania i rozliczenia z beneficjentami kwota ok. 73,3 mld zł dofinansowania unijnego.

6. Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśniła również, jak będzie wyglądać przejście z programów operacyjnych kończącej się perspektywy na programy regionalne dla lata 2021-2027.

Emma Toledano Laredo, dyrektor Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Younous Omarjee, przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz zaszczycili swoją obecnością obrady Konwentu Marszałków Województw RP.


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ