Home Biznes i finanse ENERGOAPARATURA SA (27/2022) Zawarcie aneksu do umowy

ENERGOAPARATURA SA (27/2022) Zawarcie aneksu do umowy

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 27 października 2022 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks nr 2 do umowy z dnia 10 maja 2021 r. zawartej z Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. „Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież”, obejmującego dostosowanie przekazanej przez Zamawiającego (wykonanie ewentualnych zmian i aktualizacji) dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej.

Zgodnie z treścią Aneksu, przedmiot umowy ma zostać zrealizowany zgodnie z Harmonogramem prac i robót budowlanych, w terminie 508 dni od dnia zawarcia umowy. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

O zawarciu umowy i jej zmian Spółka informowała raportami bieżącymi nr 13/2021 z 10.05.2021 r. i nr 17/2022 z 24.06.2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Lokalny serwis informacyjny z Poznania i okolic. Wydarzenia, aktualności i newsy.

 

 

Wydawca:
ZP20 Piotr Markowski
office@zp20.pl
+48 733 644 002

Partnerskie

Najnowsze

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ